Jak usprawnić procesy planowania czasu pracy?

Współczesne organizacje stają przed wieloma wyzwaniami związanymi z planowaniem czasu pracy. Niewłaściwe planowanie czasu pracy generuje niepotrzebne koszty i spadek wydajności pracy. To również ryzyko niedopasowania kompetencji pracowników do realizowanych przez nich zadań oraz brak elastyczności w dostosowaniu systemu czasu pracy do potrzeb firmy. Według Kodeksu Pracy, obowiązek ustalenia rozkładu czasu pracy jest nałożony na pracodawcę, konieczna jest więc znajomość przepisów w tym zakresie. Rozwiązaniem jest stosowanie odpowiedniego systemu do obsługi procesów HRM.

Dzięki współpracy z eq system i wdrożeniu XPRIMER.HRM nasi klienci:

szybko i precyzyjnie planują czas pracy pracowników zgodnie z aktualnymi przepisami

zapewniają zawsze optymalną obsadę, uwzględniającą wymagane kompetencje na danym stanowisku

usprawnili komunikację wewnętrzną i zwiększyli komfort pracy zespołu.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy wyjątkowe opracowanie, w którym przedstawiamy przebieg i rezultaty wdrożenia XPRIMER.HRM.

Pobierz case study i zobacz przykłady wybranych polskich firm.

HR system

Pobierz case study: