Uleåborgs universitet undervisar, forskar och utvecklar med system levererade av eq system och Asprova!

EQ System Scandinavia och Uleåborgs universitet intensifierar sitt samarbete.

I två år har universitetet drivit på för undervisningen i produktionsfinplanering inom studieområdet produktionsteknik med hjälp av japanska regelbaserade ASPROVA APS.

Nu utökar vi konceptet till tillverkningsdrift. Uleåborgs universitets egen verkstad använder eq systems XPRIMER-produkt som en plattform för MES och IoT som ett verktyg för produktionsstyrning, övervakning och datainsamling.

Programvaran kommer att användas för att utveckla och optimera produktion, effektivisera undervisningen och producera data för en mängd olika forskningsanvändningar.

I framtiden kommer Asprovas och XPRIMERs integrerade produktionsplanerings- och produktionskontrollmiljö också att fungera som en prototyp och forskningsplattform för Green Factory (GREEF)-projektet för VTT, Aalto-universitetet och Uleåborgs universitet (Business Finlands Co-Innovation-program ). Projektet syftar till att skapa och utveckla framtida sätt att minska koldioxidavtrycket i företags produktionsmiljöer. Professor Jari Larkiola vid Uleåborgs universitet kommenterar projektet så här:

Det finns många källor och material för Lean-baserad produktionskontroll och lasthantering. I undervisningen har vi dock också velat ta ett mer konkret grepp genom att införliva programvaran Asprova APS, som är mycket använd i branschen. Detta ger eleverna en tydligare bild av hur olika funktioner och deras beroenden kan kopplas till en effektiv produktionsmiljö. Genom Greef-projektet kommer vi också att kunna bygga en verklig pilotmiljö för universitetsverkstaden, som kommer att användas speciellt i undervisningen.

EQ System är stolta över att vara en del av utvecklingen av undervisning och forskning och att tillföra nya verktyg och metoder till tillverkningsindustrin.

 

Läs också

Asprova Partners Meeting

Den 18-19.05.2022 hade vi nöjet att delta i Asprova Partners Meeting. 10 partnerföretag träffades i Pilsen. Under evenemanget berättade Michał Lach

Läs mer »