Business areas

Select the business area that you want to improve:

We offer:

image/svg+xml Precyzyjne harmonogramowanie APS Traceability Zarzadzanie magazynem Integracja z maszynami Ewidencja produkcji T T WM IoT MES Precyzyjne zarządzanie narzędziownią Konfigurator produktów Wsparcie utrzymania ruchu Zarządzanie technologiami Analiza techniczna kosztów wytworzenia TKW TCW TCS CPQ CMMS Zarządzanie relacjami z klientem i B2B Zarządzanie obiegiem dokumentów Workflow Zarządzanie procesami CRM ECM BPM BPD PPK Zarządzanie kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi Automatyczne Planowanie Grafików Rejestracja Czasu Pracy e-Teczki HRM EPF HCM TNA TPN PPK MOM produkcją Zarządzanie WFM management Workforce
kontakt-proces-5

    Contact form

    I confirm that I have read the Privacy Policy of eq system sp. z o.o. and in accordance with Article 6(1)(a) of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (Official Journal EU L 119 of 04/05/2016), I consent to the processing by eq sp. z o.o. of my personal data included in the form, for marketing purposes. More information about the processing of your personal data can be found HERE