HR-analyser: Styrning av utveckling

HR-avdelningarna möter allt fler och fler krav. Nuförtiden ansvarar de inte bara för rekryteringen, planeringen av arbetstider eller förverkligandet av dem. HR-avdelningarna ansvarar idag för förverkligandet av en viss affärsstrategi samt för linjedragningar för nödvändig utveckling för hela företaget.

Utmaning: vet mer

För att identifiera problemen måste vi också föreslå en lösning och hitta lämpliga källor för lösningen. Dessutom måste vi se till att förebygga problemen i framtiden. Planera, monitorera och anpassa företagets verksamhet så att dess kort- och långsiktiga mål förvekligas i samförstånd med strategin som tagits i bruk. Därutöver måste vi genomföra våra dagliga sysslor och se till att effektiviteten i rekryteringen har en uppåtgående trend, personalen utvecklas, de deltar och engageras i verksamheten, i utbildning och … många fler uppgifter. Därefter måste vi också ha tid att upprätta omfattande och tydliga rapporter.

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Lösning: möjlighet att göra mer

Tiden är alltid begränsad för att utföra vissa uppgifter, så det är viktigt att kunna “göra mer”. Det är värdefullt att begrunda vilka prestationer är avgörande för företagets verksamhet – att fokusera på om vår insamlade information har en verklig inverkan på företagets övergripande välbefinnande. Om detta inte är fallet är det dags att ändra handlingssätt. För det första, direkt tillgång till pålitlig information, oberoende av enhet, tid och plats, är mycket värdefullt. På så sätt är det möjligt att kombinera olika slags information och visualisera den. Kort sagt, det är viktigt att förstå historien bakom den dolda informationen, förstå dess betydelse och inverkan på hela organisationen. På så sätt är genomförandet av affärsplanen mycket mer effektiv.