HR-analyysit: Kehityksen ohjaaminen

HR-osastot kohtaavat yhä enemmän ja enemmän vaatimuksia. Nykyään, he eivät ole ainoastaan vastuussa sinun rekrytoinnistasi, työaikojen suunnittelusta tai niiden toteutumisesta. Nykyään, HR-osastot ovat vastuussa tietyn liiketoimintastrategian toteuttamisesta sekä tarvittavien kehityssuuntien linjaamisesta koko yritykselle.

Haaste: tiedä enemmän

Ongelmien tunnistamiseksi, meidän täytyy myös ehdottaa ratkaisua ja löytää ratkaisulle sopivat lähteet. Lisäksi täytyy huolehtia ongelmien ehkäiseminen tulevaisuudessa. Suunnitella, monitoroida ja mukauttaa yrityksen toiminta niin että sen lyhyen- ja pitkän aikavälin tavoitteet toteutetaan yhteisymmärryksessä käyttöön otetun strategian kanssa. Tämän lisäksi, meidän täytyy toteuttaa meidän päivittäiset askareemme ja pitää huoli siitä, että rekrytoinnin tehokkuus pysyy nousujohteisena, henkilöstö kehittyy, he osallistuvat ja sitoutuvat toimintaan, koulutukseen ja.. paljon muita tehtäviä. Tämän jälkeen meillä täytyy myös olla aikaa valmistella laajoja sekä selkeitä raportteja.

elektroniczny obieg dokumentów w firmie
zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie

Ratkaisu: mahdollisuus tehdä enemmän

Aika on aina rajallista tiettyjen tehtävien suorittamiseen, joten on tärkeää kyetä “tekemään enemmän”. On arvokasta harkita mitkä suoritukset ovat ratkaisevia yrityksen toiminnan kannalta – keskittyä siihen, onko keräämällämme datalla oikea vaikutus yrityksen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Jos näin ei ole, on aika muuttaa toimintatapoja. Ensinnäkin, välitön pääsy luotettavaan datan käyttöön, riippumatta laitteesta, ajasta ja paikasta, on todella hyödyllistä. Näin on mahdollista yhdistää erilaisia tietoja ja visualisoida niitä. Lyhyesti, on tärkeää ymmärtää historia piilotetun datan takana, ymmärtää sen merkitys ja vaikutus koko organisaatiolle. Näin liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen on paljon tehokkaampi.