Płynne przezbrojenie na cyfrową produkcję

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym wdrożenie systemu informatycznego nie tylko stanowi kluczowy czynnik sukcesu, ale także staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym funkcjonowanie organizacji.

Gdy ERP już nie wystarcza do zarządzania personelem

Systemy ERP już od ponad dekady zdobywają coraz większą popularność jako główne narzędzie stosowane w przedsiębiorstwach do zarządzania różnymi obszarami działalności takimi jak finanse, produkcja, logistyka czy sprzedaż.

Jak podnieść efektywność energetyczną produkcji dzięki właściwemu planowaniu i ewidencjonowaniu produkcji?

Choć poprawa efektywności energetycznej nie jest tematem nowym, to – mimo znaczącej poprawy w ostatniej dekadzie – polska gospodarka wciąż jest jedną z najbardziej energochłonnych w Unii Europejskiej. Dlatego problemy z rosnącymi cenami energii dotyczą właściwie wszystkich przedsiębiorców. Jak wynika z badania EY „Firmy wobec rosnących cen energii” (zrealizowanego w listopadzie 2022 na próbie 490 średnich […]

Efektywne zarządzanie czasem pracy: self rostering sposobem na work-life balance?

zarządzanie czasem pracy

Ostatnie lata w zarządzaniu zasobami ludzkimi to zmiana w podejściu do realizacji celów i zwiększania efektywności działań. Coraz to bardziej dynamiczne środowisko biznesowe stawia przed przedsiębiorcami trudne zadania i wymusza podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć, również w zakresie organizacji czasu pracy.

Jak szybko i sprawnie planować czas pracy na produkcji

Grafiki czasu pracy już dawno przestały być tylko prezentacją planu pracy dla zbioru pracowników, a stały się jednym z kluczowych elementów aktywnie włączonych w planowanie procesów produkcyjnych. Punktem wyjścia do rozpatrywania grafików czasu pracy w znacznie szerszym kontekście są podstawowe założenia systemów do harmonogramowania procesów produkcji (APS). Dane potrzebne do planowania Z założeń tych wynika, że dla poprawnego zaplanowania produkcji potrzebne są […]

Co OKR może zrobić dla HR?

O tym, że analityka w obszarze HR jest jednym z podstawowych narzędzi w procesie poprawy doświadczeń pracowników, napisano już sporo. Dzięki wykorzystaniu danych w ocenie satysfakcji, zaangażowania i wydajności pracowników, organizacje mogą identyfikować obszary, w których pracownicy mają problemy lub są niezadowoleni, a także podejmować kroki naprawcze, tworząc bardziej pozytywne, angażujące i wspierające środowisko pracy. […]