System APS i system MES w firmie Inter Metal

System APS Asprova i XPRIMER.MES wspomagają rozwój Inter Metalu

Spółka Inter Metal S.C, mająca swoja siedzibę w Boninie pod Koszalinem, świadczy kompleksowe usługi w zakresie technologii obróbki metali. Nowoczesny park maszynowy pozwala na samodzielne wykonanie zaawansowanych konstrukcji metalowych zawierających cięcie laserowe blach, rur i profili, zaginanie, toczenie i frezowanie. Firma świadczy również usługi spawania stali węglowej, nierdzewnej i aluminium w różnych metodach. Ostatnie inwestycje w firmie to poszerzenie zakresu usług o frezowanie 5-osiowe, wykrawanie młoteczkowe i zaginanie na automacie. Wszystko po to, aby elastycznie dostosować swoje zasoby i możliwości do potrzeb i wymagań klientów.

Poprawa obsługi klienta oraz większa konkurencyjność na rynku stały u podstaw współpracy pomiędzy Inter Metalem i eq system.

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy współpracę z Inter Metal w ramach realizacji projektu wdrożeniowego, mającego za zadanie poprawę jakości planowania i harmonogramowania produkcji oraz precyzyjną ewidencję zdarzeń produkcyjnych.

Główne cele jakie stawia management przed projektem to:

SYSTEM APS ASPROVA

  • Zwiększenie terminowości dostaw, mierzonej od pierwszej potwierdzonej klientowi daty.
  • Możliwość zbalansowanego obciążania stanowisk, zgodnie z realnymi potrzebami innych działów biorących udział w procesie.

 

SYSTEM XPRIMER.MES

  • Zinformatyzowanie czynności związanych ze śledzeniem materiałowym (traceability).
  • Możliwość zweryfikowania rentowności zleceń na podstawie dokładnych informacji o poświęconym na nie czasie przez pracowników produkcji.

W wyniku przeprowadzonej w 2020 roku dopasowanej koncepcji implementacji ustalono, że podstawowym systemem finansowo-księgowym będzie dotychczasowy systemem ERP Plan de Campagne. Planowanie i harmonogramowanie produkcji odbywać się będzie w systemie APS Asprova, a systemem klasy MES, wspomagającym zarządzanie procesami biznesowymi i danymi podstawowymi oraz ewidencję zdarzeń produkcyjnych, będzie XPRIMER.MES. Wszystkie rozwiązania będą działały w zintegrowanym środowisku.

Przeczytaj również