Zakończenie projektu “Cyfrowy Operator”

Zakończone zostały prace w ramach projektu „Cyfrowy Operator”, którego celem było między innymi zintegrowanie dwóch kluczowych dla naszych Klientów obszarów: produkcji i HR oraz wprowadzenie nowej metodyki zarządzania personelem produkcyjnym. Jednym z najważniejszych elementów projektu było stworzenie tzw. „cyfrowego bliźniaka” operatora produkcyjnego – czyli odwzorowanie w rzeczywistości cyfrowej danych i cech określonego pracownika. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii AI, projekt umożliwia identyfikację i implementację kluczowych z punktu widzenia firm produkcyjnych procesów prognozowania, takich jak:

  • dostępność operatorów,
  • zmienność kompetencji,
  • tempo realizacji produkcji względem wykorzystanych operatorów,
  • dostępność kompetencji,
  • wydajność/efektywność operatorów w procesach produkcyjnych.

 

Implementacja projektu „Cyfrowy Operator” przyniesie wiele korzyści, w tym zmniejszenie kosztów, zwiększenie elastyczności operacyjnej oraz utrzymanie konkurencyjności. Firmy produkcyjne będą lepiej wyposażone do zarządzania złożonymi wyzwaniami rynkowymi, co przełoży się na osiąganie wyższych standardów produkcji i lepszą realizację potrzeb odbiorców. Projekt stanowi znaczący krok naprzód w integracji nowoczesnych technologii z codzienną praktyką zarządzania w produkcji, co otwiera nowe możliwości dla dalszych innowacji.

 

Projekt był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Przeczytaj również