eq system z wyróżnieniem w konkursie o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego

Wszyscy bardzo dobrze wiemy, że nagrody cieszą – kiedy jednak są one związane z innowacjami – cieszą nas podwójnie. Tym razem eq system zostało uhonorowane wyróżnieniem w kategorii „średnie przedsiębiorstwo” w konkursie o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. To projekt organizowany już po raz trzeci z inicjatywy Zbigniewa Podrazy, prezydenta Dąbrowy Górniczej. Skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie Dąbrowy Górniczej i w ciągu ostatnich trzech lat wdrożyły innowacje, a przy tym prowadziły działalność przestrzegając zasad etyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Nagrody w tym wyjątkowym konkursie zostały rozdane podczas honorowej Gali Przedsiębiorczości w Pałacu Kultury Zagłębia. Wyróżnienie w imieniu eq system odebrał Michał Lach – Prezes Zarządu eq system sp. z o.o.

Analiza sytuacji wyjściowej

Wyróżnia nas kompleksowość podejścia do problemów w zarządzaniu. Jesteśmy w stanie wspierać naszych klientów przez cały okres wdrożenia i doskonalenia procesów biznesowych i organizacyjnych, a także po jego zakończeniu. Aby było to możliwe, zawsze zaczynamy od dogłębnej analizy sytuacji wyjściowej, dlatego i tym razem zacznijmy od samego początku. Karol Adamiecki był wybitnym teoretykiem zarządzania urodzonym w Dąbrowie Górniczej w 1866 roku. Sformułował on prawo harmonii doboru, harmonii działania organów pracy zbiorowej oraz optymalnej produkcji. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że to właśnie jego dorobek stał się podstawą nauki organizacji i kierownictwa, na której opierają się obecne procesy zarządzania. Mówiąc prościej, to właśnie on jako pierwszy podjął rozmowy na temat tego, jak ważna jest funkcja kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem i określił ją jako „dokładną, wystarczającą, nieustanną, niezwłoczną i zrównoważoną”. Można zatem stwierdzić, że dzisiejsza organizacja przemysłowa bez jego spostrzeżeń i prac naukowych nie byłaby taka sama. Nawet do najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych systemów IT potrzebna jest bowiem teoretyczna analiza oparta na doświadczeniu i umiejętnościach praktycznego postrzegania procesów zarządzania. Nic więc dziwnego, że nagroda przyznawana za innowacyjność została nazwana jego nazwiskiem.

Innowacyjność doceniona!

W eq system szukamy wyłącznie najlepszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań, a w momencie, w którym to się nie udaje tworzymy je sami. Do takich projektów możemy zaliczyć stworzenie autorskiej platformy XPRIMER i rozszerzenia jej o funkcjonalność, pozwalającą na realizację założeń Industry 4.0 – XPRIMER.MOM. Nie było by to możliwe, gdyby nie zespół wykwalifikowanych specjalistów z działu badań i rozwoju oraz działu programistycznego. Obydwa te zespoły charakteryzuje profesjonalizm oraz innowacyjne podejście do prowadzonych projektów. To właśnie te cechy oraz szczegółowa analiza potrzeb rynku pozwoliły nam na stworzenie tego kompleksowego systemu, a tym samym wypełnienie luki w systemach pozwalających na realizację koncepcji Industry 4.0 w praktyce. XPRIMER.MOM pozwala na skuteczne wdrożenie jej założeń w życie oraz dbałość o ich skuteczną realizację. Jest to pierwszy system polskiego autorstwa, który dedykowany został tej tematyce. Jego celem jest umożliwienie zarządzania całością procesu produkcyjnego: od projektowania poprzez realizację aż do zakończenia cyklu życia produktu i serwisu.

W ramach modułu MOM dostępne są między innymi:

  • Narzędzia do tworzenia, zarządzania i nadzorowania technologii produkcyjnej
  • Konfigurator produktu – narzędzie pozwalające stworzyć i zapisać zestaw wybieralnych cech i parametrów, które mogą zostać później wykorzystane
  • Narzędziownia – zarządzanie magazynem narzędzi, ich zużyciem, logistyką oraz procesami legalizacji

Jest to pierwsze polskie narzędzie, pozwalające zadbać o całość procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych, a tym samym wdrożyć i doskonalić założenia Industry 4.0 w praktyce. Nasz zespół przywiązuje bardzo dużą wagę do tego, by eq system było organizacją nowoczesną, a jej podejście opierało się na harmonii, zarówno w relacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Współpracujemy z uczelniami wyższymi, z lokalnymi artystami, organizacjami społecznymi, a także bierzemy czynny udział w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych w regionie. Tym bardziej jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy wyróżnieni w konkursie imienia Karola Adamieckiego. Dziękujemy!

Przeczytaj również