eq system podczas Manufacturing Summit 2018 – Industry 4.0 nie istnieje?

Za nami kolejna ważna konferencja – Manufacturing Summit 2018 we Wrocławiu. Podczas niej padło wiele ciekawych wniosków, toczyło się równie wiele inspirujących dyskusji i rozmów na tematy związane z usprawnieniami procesów produkcyjnych i koncepcją Industry 4.0.

Podczas swojego wystąpienia, przedstawiciel eq system poruszył temat korzyści wynikających ze zbliżenia ze sobą działów produkcyjnego i personalnego. Podkreślił, że nadal zbyt często istnieją one w oderwaniu od siebie, a komunikacja pomiędzy nimi jest mało elastyczna. A przecież precyzyjna realizacja planów produkcyjnych nie jest możliwa bez zapewnienia obsady – w odpowiednim miejscu, czasie i przede wszystkich o właściwych kompetencjach. Następnie wspólnie z uczestnikami przeanalizowaliśmy różne scenariusze i możliwości dotyczące bliższej współpracy tych działów, a tym samym zapewnienia sprawnej i natychmiastową wymiany informacji pomiędzy nimi. W tej transformacji pomocne okazują się nowoczesne technologie, które pozwalają na automatyzację planowania grafików. Takie możliwości posiada nasze autorskie rozwiązanie XPRIMER >>

Po wystąpieniach wszystkich prelegentów przyszedł czas na debatę o koncepcji Industry 4.0. Nasz drugi ekspert Dariusz Kacperczyk zwrócił uwagę na to, że trudno mówić o Industry 4.0, kiedy nadal spora część firm produkcyjnych zapomina o podstawach (m.in. komunikacji, standaryzacji procedur, dobrze opisanej technologii czy strategii planistycznej). W takiej sytuacji trudno efektywnie wdrożyć koncepcję Industry 4.0 w taki sposób, aby w pełni wykorzystać potencjał wprowadzonych dzięki niej usprawnień. Zaniedbań organizacyjnych nie da się nadrobić z dnia na dzień.

Zastanawiając się nad zjawiskiem Przemysłu 4.0, analizując firmy, które w swoich działaniach opierają się na ciągłym rozwoju (kaizen) oraz te, które wybierają raczej gwałtowną zmianę (kaikaku) skłaniam się do opinii, że Przemysł 4.0 nie jest rewolucją tylko ewolucją.

Dariusz Kacperczyk, Doradca Zarządu w eq system

Nie ukrywamy, że debata była dosyć burzliwa, jednak uczestnicy konferencji nagrodzili naszego eksperta oklaskami pełnymi uznania. Docenili go za szczerość podejścia oraz za zaprzeczenie tezie, że wdrożenie koncepcji Industry 4.0 zawsze ma sens i zawsze przynosi pozytywne efekty. Przynosi, ale w momencie, w którym na taką zmianę jesteśmy odpowiednio przygotowani i wiemy, jakie konsekwencje ona przyniesie.

Przeczytaj również