Dynamiczny rozwój wymaga równie dynamicznych rozwiązań – GIPO stawia na eq system

Firma GIPO projektuje i produkuje maszyny pozwalające zoptymalizować procesy produkcyjne w firmach z różnych branż – eq system tworzy i wdraża rozwiązania, które wyciągają potencjał z wprowadzanych usprawnień technologicznych.  Spotkanie tych dwóch firm nie mogło zakończyć się inaczej niż rozpoczęciem współpracy.

Specjaliści eq system poznali procesy produkcyjne w firmie GIPO w najdrobniejszych szczegółach. Wspólnie z przedstawicielami firmy określili najważniejsze cele biznesowe do osiągnięcia oraz poszczególne etapy współpracy. Na podstawie analizy sytuacji wyjściowej, charakteru pracy poszczególnych osób oraz funkcjonowania całego przedsiębiorstwa podjęli decyzję o wdrożeniu i dopasowaniu do indywidualnych kryteriów firmy rozwiązania Asprova APS.

eq system wybraliśmy przede wszystkim dlatego, że jest cenionym przez wiele firm z różnych branż (również naszej) partnerem biznesowym. Podczas spotkań, specjaliści firmy zrobili na nas bardzo dobre wrażenie i wrażenie to utrzymało się do teraz (realizacja projektu).

Eksperci eq system to osoby kompetentne i jednocześnie takie, które potrafią mówić językiem klienta (nawet o najbardziej zawiłych rzeczach). To, co doceniamy w eq system to zaangażowanie w projekt oraz determinacja, jeśli chodzi o efekt finalny wdrożenia równoznaczny z osiągnięciem wszystkich zakładanych celów biznesowych. Dodatkowo, eq system charakteryzuje wysoka elastyczność i dyspozycyjność (szybkość reakcji na zadawane przez nas pytania i pojawiające się wątpliwości).

W pierwszej kolejności wybraliśmy zaufanego i wiarygodnego partnera do współpracy, a dopiero później zdecydowaliśmy się na zaproponowane nam rozwiązanie – system Asprova APS. Specjaliści eq system dali nam szansę na poznanie systemu, jeszcze przed jego wdrożeniem. Wybraliśmy go przede wszystkim ze względu na duży potencjał rozwojowy (również samodzielny), możliwość dostosowania go do specyficznych warunków występujących w naszej firmie oraz łatwość wprowadzania i edycji danych, przypominający „ceniony” w naszej firmie system MS Excel. Pozytywnie zaskoczyła nas też naprawdę duża wydajność obliczeniowa i możliwość szybkiego wprowadzania zmian, których efekty widzimy od razu.

eq system przekonało nas do siebie swoim podejściem, które opiera się na szukaniu rozwiązań, a nie winnych. Ich sposób pracy opiera się na wnikliwości i celowości podejmowanych działań. eq system umie pozyskiwać niezbędne dla właściwego przebiegu projektu informacje, nie zakłócając normalnego (codziennego) funkcjonowania firmy. Specjaliści eq system są osobami, które nie upierają się przy swoim zdaniu za wszelką cenę (chyba, że jest to faktycznie zasadne), tylko potrafią wypracować satysfakcjonujący dla obu stron kompromis.

Efektem dotychczasowej współpracy jest projekt wdrożeniowy wzbudzający zaufanie i realną nadzieję na sukces. Skłania nas również do decyzji o dalszej współpracy. W związku z tym polecam współpracę z firmą eq system oraz rozwiązanie z oferty firmy, jakim jest system Asprova APS.

Joanna Gołaszewska
Dyrektor w GIPO Sp. z o.o.

Zakładane korzyści:

  • Eliminacja negatywnych konsekwencji wynikających z braku przygotowania na niespodziewane zdarzenia (m.in. zmiany w zamówieniach, awarii maszyny czy opóźnienia w realizacji planu) za sprawą dynamicznego reagowania na nagłe sytuacje.
  • Urealnienie odpowiedzi na zapytania klientów o termin realizacji zamówienia oraz wczesna identyfikacja zagrożeń w tym obszarze.
  • Automatyczne tworzenie kolejki zadań produkcyjnych z podziałem na wszystkie zasoby (m.in. ludzi, maszyny, surowce).
  • Zautomatyzowanie i poprawa wiarygodności całego procesu planowania produkcji dzięki uwzględnianiu pracowników, wszystkich operacji, rzeczywistych wydajności poszczególnych procesów oraz występujących pomiędzy nimi powiązań.
  • Ograniczenie liczby przezbrojeń do minimum oraz ich optymalizacja za sprawą dokładnego opisania technologii oraz powiązań pomiędzy poszczególnymi operacjami.
  • Poprawa stabilności całego procesu planowania produkcji, dzięki tworzeniu wielowymiarowych symulacji what-if oraz podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych w oparciu o nie.

Nie mamy żadnych wątpliwości, że połączenie ścisłej współpracy pomiędzy specjalistami z obu firm, ich duże zaangażowanie w projekt oraz uzupełniające się wzajemnie doświadczenie pozwoli na osiągnięcie wszystkich z zakładanych korzyści.

Przeczytaj również