Lotnisko w Balicach - wdrożenie platformy xprimer

Administracja portu lotniczego wspierana przez XPRIMER

Wizją spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. jest osiągnięcie istotnej pozycji wśród najlepiej zarządzanych europejskich portów regionalnych, cenionych za wpływ na wzrost gospodarczy miasta i regionu oraz dbałość o realizację zasad zrównoważonego rozwoju. W 2019 roku port lotniczy obsłużył prawie 8,5 mln osób, co daje ponad 17% udział w ruchu pasażerskim na wszystkich lotniskach w Polsce, tym samym jest niekwestionowanym liderem regionalnych portów lotniczych w kraju.

W marcu bieżącego roku spółka podjęła decyzję o kontynuacji współpracy z eq system technology sp. z o.o. i rozpoczęciu projektu wdrożenia platformy XPRIMER w obszarze zarządzania procesami administracyjnymi portu lotniczego, w tym elektronicznej komunikacji i obiegu dokumentów oraz rozliczenia usług lotniczych i pozalotniczych. XPRIMER zastąpi dotychczas eksploatowany w tym zakresie system, wprowadzając innowację technologiczną i zapewniając integrację z systemami infrastruktury lotniskowej.

Celem projektu jest optymalizacja i podniesienie efektywności ww. procesów oraz systematyczne wprowadzanie w życie zasady paperless office, jako elementu zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj również