EQ System valdes för att utveckla verksamheten på Krakows flygplats

EQ System valdes för att utveckla verksamheten på Krakows flygplats John Paul II Krakow – Balice International Airport Ltds vision är att uppnå en betydande position bland de bäst förvaltade regionala flygplatserna i Europa, uppskattad för deras inverkan på den ekonomiska tillväxten i staden och regionen och det noggranna genomförandet av planens hållbara utveckling.

År 2019 betjänade flygplatsen nästan 8,5 miljoner människor och svarade för mer än 17% av passagerartrafiken på alla polska flygplatser.
I mars i år beslutade företaget att fortsätta samarbetet med eq system technology Ltd. och starta ett implementeringsprojekt för XPRIMER-plattformen inom administrativ processhantering för flygplatser, inklusive elektronisk kommunikation och dokumentdistribution samt flyg- och icke-flygtekniska tjänster.

XPRIMER kommer att ersätta det system som för närvarande används inom detta område och introducera en teknisk innovation som säkerställer integrationer med flygplatsinfrastruktursystem. Projektet kommer att optimera och öka effektiviteten i ovanstående processer och systematiskt implementera principen om ett pappersfritt kontor som en del av hållbar utveckling.

Läs också

Asprova Partners Meeting

Den 18-19.05.2022 hade vi nöjet att delta i Asprova Partners Meeting. 10 partnerföretag träffades i Pilsen. Under evenemanget berättade Michał Lach

Läs mer »