Produkcja w branży elektronicznej

Jak poradzić sobie z nowymi wyzwaniami?

Zarządzanie produkcją w branży elektronicznej, ze względu na specyfikę sektora, wiąże się z wieloma wyzwaniami, jak choćby duża ilość komponentów zakupowych. Na to nakładają się dodatkowe problemy spowodowane pandemią oraz wojną za wschodnią granicą naszego kraju. Globalna sytuacja na rynkach, niestabilne łańcuchy dostaw, brak wykwalifikowanych pracowników przy równocześnie coraz silniejszej konkurencji, rosnąca ilość podróbek czy duża zmienność cen sprawiają, że firmy działające w branży elektronicznej szukają nowych rozwiązań, które pozwolą im sprawnie działać w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Jak za pomocą narzędzi IT sprostać wyzwaniom związanym
z zarządzaniem produkcją w branży elektronicznej?

Duża ilość komponentów zakupowych

Branżę charakteryzuje duża ilość SKU. Dodatkowo każdy z produkowanych wyrobów składa się z kilkudziesięciu lub nawet kilkuset komponentów zakupowych. Część z tych komponentów może być używana w wielu różnych wyrobach gotowych. Plan produkcji powinien uwzględniać ich dostępność na magazynie lub planowany termin dostawy. W planie powinny także być odzwierciedlone dostępne zasoby produkcyjne. Przy tak złożonych BOMach produktów, planowanie produkcji w Excelu staje się bardzo czasochłonne.

Niezależnie od tego, przy planowaniu długoterminowym należy uwzględnić zwiększające się tempo wycofywania ze sprzedaży starszej generacji układów scalonych (EOL, End of Life). Wcześniej taka informacja była przekazywana przez dostawcę z dwuletnim wyprzedzeniem, teraz okres ten skrócony został do kilku tygodni. 

Jak w związku z tym usprawnić proces planowania i harmonogramowania produkcji?

Rozwiązanie – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji

System do planowania i harmonogramowania produkcji ASPROVA APS pozwala na szybkie wykonywanie bilansu MRP. Daje możliwość zaplanowania wykorzystania dostępnych komponentów w różnych zleceniach produkcyjnych w taki sposób, aby harmonogram był najbardziej optymalny z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa. ASPROVA umożliwia uwzględnienie nie tylko dostępnych komponentów oraz planowanej dostępności, ale także wszystkich zasobów, niezbędnych do wyprodukowania danego wyrobu.

Co więcej – w systemie APS możesz w 100% odwzorować specyfikę Twojego zakładu. Procesy w Twojej organizacji mają dodatkowe ograniczenia? Żaden problem. Wszelkie uwarunkowania i ograniczenia procesowe możesz uwzględnić w ASPROVA APS, przez co Twój plan produkcji będzie realny i wykonalny, a jego stworzenie zajmie maksymalnie kilka minut. 

Jakie jeszcze możliwości daje ASPROVA APS w zakresie planowania produkcji?

Wysokie wymagania odbiorców

Wymagania dużych klientów stają się coraz bardziej wygórowane, zarówno w zakresie jakości kupowanych produktów, jak i czasu ich dostawy, zmniejszania wielkości zamówień, personalizacji oraz transparentności wykorzystywanych materiałów i technologii. Istotnym aspektem jest także ekologia oraz możliwość poddania wyrobów późniejszemu recyklingowi.

Zagrożeniem pojawiającym się w branży jest rosnąca ilość podróbek komponentów i wyrobów, które cechuje bardzo niska jakość. 

Rozwiązanie – monitorowanie i ewidencja produkcji z traceability

System XPRIMER.MES wraz z modułem traceability (TRC) pozwala na monitorowanie procesów produkcyjnych, ewidencjonowanie ilości wyrobów prawidłowych i wadliwych oraz rejestrację przyczyn braków. Wpływa to bezpośrednio na poprawę jakości produkcji oraz zwiększa produktywność, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności Twojej firmy, gdyż możesz produkować więcej, wykorzystując te same zasoby.

Poza tym, że system MES gromadzi szczegółowe dane na temat przebiegu procesów produkcyjnych, pozwala natychmiast zweryfikować pochodzenie poszczególnych komponentów wykorzystanych w danej partii produkcyjnej oraz umożliwia śledzenie każdej wyprodukowanej sztuki wyrobu w łańcuchu dystrybucji. W ten sposób nie tylko spełniasz wymogi transparentności stawiane przez wymagających odbiorców oraz przyczyniasz się do eliminowania podróbek z rynku i zachowujesz najwyższe standardy jakości, ale także ograniczasz ewentualne koszty związane z wycofywaniem wadliwej partii produktów z rynku. 

Szczegółowa ewidencja produkcji ułatwia równocześnie procesy certyfikacji Twoich wyrobów.

Jak usprawniać procesy produkcyjne przy wykorzystaniu informacji z XPRIMER.MES?

Zakłócenia w łańcuchu dostaw

Do dziś firmy przemysłowe borykają się ze skutkami pandemii. Nadal nie zostały odbudowane łańcuchy dostaw, a tocząca się wojna powoduje, że rynek wciąż charakteryzuje chaos i niepewność. Czasy oczekiwania na dostawy niektórych komponentów trwają czasem kilkukrotnie dłużej, niż zazwyczaj, a i tak nie ma pewności, że komponent dotrze w ustalonym terminie. Doświadczenia z problemami z dostawami nauczyły wielu producentów elektroniki, że należy utrzymywać duże stany magazynowe (dla niektórych komponentów należy zapewnić pokrycie na 6 miesięcy do przodu) oraz planować produkcję z dużymi buforami czasowymi. Zwiększa to drastycznie koszty, blokuje zasoby i sprawia, że trudniej jest elastycznie reagować na zmiany na rynku.

Jak w tych niepewnych czasach sprawnie planować produkcję?

Rozwiązanie – szybkie zmiany w planach produkcyjnych

W ASPROVA APS możesz w kilka minut stworzyć nowy plan produkcji wraz z przeliczeniem MRP, gdy zmieni się dostępność danego komponentu. Masz także możliwość tworzenia alternatywnych planów w zależności od zdefiniowanych kryteriów, które wpływają np. na koszty produkcji, czas realizacji priorytetowych zleceń oraz wyboru tego planu, który najlepiej spełniać będzie oczekiwania Twoje i Twoich klientów. Ma to szczególne znaczenie, gdy BOM składa się z wielu elementów, które mogą być wykorzystane w produkcji różnych wyrobów gotowych, a w planie musisz przewidywać bufory czasowe ze względu na możliwe opóźnienia w dostawach. 

Dokładnie z takim wyzwaniem spotkała się firma Bury sp. z o.o. – dostawca elektroniki dla branży automotive, która dzięki sprawnemu planowaniu produkcji w systemie ASPROVA APS mogła stawić czoła problemom związanym z zerwanymi łańcuchami dostaw od początku pandemii. 

Jak z planowaniem produkcji w czasach pandemii poradziła sobie firma Bury sp. z o.o.?

Silna konkurencja

Rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny. Azjatyccy producenci coraz mocniej zaznaczają swoją obecność, działając na rynku europejskim bezpośrednio lub poprzez sieć brokerów. Poziom cenowy ich wyrobów jest bardzo atrakcyjny dla klientów, ale często kosztem długich terminów realizacji oraz kompromisów związanych z jakością czy typem wykorzystanych komponentów. 

Jak zmiany w planowaniu produkcji mogą wpłynąć na wzrost konkurencyjności europejskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego?

Rozwiązanie – większa elastyczność i terminowość realizacji zamówień

Transparentność, odpowiednie certyfikaty jakości w połączeniu z elastycznością działania i lepszą terminowością dostaw pozwalają budować przewagę nad azjatyckimi konkurentami. 

Dzięki precyzyjnemu harmonogramowaniu produkcji w ASPROVA APS jesteś w stanie precyzyjnie określić termin realizacji zamówienia. Doświadczenia naszych klientów wskazują, że dzięki wdrożeniu ASPROVA APS nie tylko znacząco poprawia się wskaźnik OTIF, ale także skraca się czas realizacji zleceń, gdyż możliwe jest lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów produkcyjnych. Bardziej precyzyjne planowanie produkcji w połączeniu z bieżącym monitorowaniem procesów produkcyjnych sprawia, że można szybko reagować na nieplanowane zmiany na produkcji. Pozwala także na szybszą i bardziej elastyczną reakcję na zmieniające się warunki rynkowe. 

Co więcej, uzyskana dzięki ASPROVA APS optymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych wpływa bezpośrednio na obniżenie kosztów produkcji, zwiększając dochodowość biznesu oraz poprawiając konkurencyjność oferty cenowej. 

Jak firma Belma Accessories Systems sp. z o.o. skróciła o 30% lead time?

Duża zmienność cen komponentów

Zakłócenia w łańcuchu dostaw wpływają bezpośrednio na dużą dynamikę zmian cen niektórych komponentów. Widać to na przykładzie wciąż brakujących półprzewodników, rosnących cen metali czy problemów z dostępnością neonu. Na to nakładają się gwałtownie rosnące ceny energii oraz powszechna na wszystkich rynkach inflacja. Firmy szukają oszczędności, obszarów do optymalizacji oraz poszukują zapasowych źródeł dostaw, a w produktach, technologiach i procesach certyfikacji uwzględniają możliwość użycia komponentów alternatywnych.

Jak zoptymalizować koszty produkcji?

Rozwiązanie – różne opcje planów produkcyjnych i wyliczanie TKW

Szybkie i sprawne tworzenie alternatywnych planów produkcji i scenariuszy typu what-if w ASPROVA APS pozwoli Ci uzyskać odpowiedź na pytania np. jak zmiana w planie produkcyjnym wpłynie na koszt produkcji, czy warto kupić komponent drożej, ale dostępny szybciej, czy też lepiej zrealizować zamówienie później lub wykorzystać do tego komponent alternatywny. Tego typu symulacje, dające natychmiastowe informacje wspierające podejmowanie decyzji, nie są możliwe w Excelu.

Przydatnym narzędziem komplementarnym do systemu APS jest moduł służący do zarządzania technologiami XPRIMER.TCW, w którym nie tylko możesz szybko tworzyć technologie alternatywne, ale także wyliczać techniczny koszt wytworzenia produktu (TKW), projektując poziom Twoich kosztów produkcyjnych.

Jak sprawnie zarządzać technologiami wykorzystując XPRIMER.TCW?

Problemy z dostępnością pracowników

Rosnące koszty pracownicze i brak wykwalifikowanych pracowników powodują, że niezwykle istotnym staje się właściwe planowanie obsady, uwzględniające nie tylko dostępność, ale także kwalifikacje pracowników. Duża liczba absencji spowodowana pandemią oraz równocześnie stale rosnące koszty pracownicze utrudniają zarządzanie produkcją, szczególnie w branżach mało zautomatyzowanych. 

Rozwiązanie – właściwe planowanie grafików pracy

System do planowania czasu pracy XPRIMER.HRM uwzględnia rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników oraz równocześnie zapewnia zgodność grafików z kodeksem pracy. Przełożony nie musi już zastanawiać się, czy zaplanowany grafik spełnia obowiązujące przepisy. Nie musi się także martwić, czy zaplanowane zadania zostaną zrealizowane.

Przy planowaniu grafiku pracy system XPRIMER.HRM bierze pod uwagę dostępność pracowników o odpowiednich kompetencjach, a nawet ich prośby grafikowe. W przypadku nieplanowanych absencji, szybko jesteś w stanie zareagować, zmieniając harmonogram produkcji w zależności od dostępnych pracowników o określonych umiejętnościach lub uprawnieniach. 

Dodatkowo wprowadzenie samoobsługi pracowniczej w ramach platformy XPRIMER, pozwala usprawnić komunikację wewnętrzną oraz odciążyć kierowników od uciążliwych czynności związanych z wnioskami urlopowymi pracowników, planowaniem i zarządzaniem nieobecnościami. Równocześnie zwiększa się efektywność pracy działów administracyjnych, gdyż wprowadzony zostaje elektroniczny obieg dokumentów, procesy przebiegają szybciej, są bardziej transparentne i ograniczone zostaje ryzyko popełnienia błędu.

Istnieje ścisły związek między zapotrzebowaniem na zasoby ludzkie wynikającym z zadań w systemie APS a grafikami pracy pracowników. Digitalizacja obu procesów ułatwia ich wzajemną komunikację i osiągnięcie równowagi między zadaniami do realizacji a dostępnością pracowników.

Jak firma Plastic Omnium planuje obsadę na podstawie zleceń produkcyjnych?

Umowy Twoich odbiorców z Twoimi dostawcami

Panująca sytuacja na rynku sprawia, że zmieniają się relacje pomiędzy dostawcami i finalnymi odbiorcami. Duże firmy, będące finalnymi odbiorcami komponentów elektronicznych nawiązują bezpośrednie strategiczne partnerstwa z dostawcami niektórych komponentów (głównie czipów). W związku z tym podwykonawcy dużych odbiorców otrzymują wytyczne, które partie komponentów od ich dostawców mają trafić do którego z ich odbiorców. W ten sposób ograniczona jest elastyczność w planowaniu produkcji i blokowane są partie komponentów pod konkretne zlecenie produkcyjne.

Rozwiązanie – szerszy horyzont planowania

W tradycyjnym systemie ERP blokowanie danych komponentów pod konkretnego odbiorcę jest możliwe, ale ten sposób działania nie daje możliwości optymalnego planowania, które zwiększa nam płynność finansową przedsiębiorstwa. Planując produkcję w ASPROVA APS możesz wydłużyć horyzont planistyczny i dzięki temu widzisz czy komponenty lub półprodukty przypisane do danego odbiorcy, możesz wykorzystać do innych zleceń produkcyjnych o krótszych terminach realizacji. Ograniczasz w ten sposób zapasy magazynowe i produkcję w toku, zwiększając rentowność Twojego biznesu.

U naszych klientów planujących produkcję w ASPROVA APS, możliwe było ograniczenie zapasów, mimo niestabilnych łańcuchów dostaw, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego wskaźnika OTIF. 

Jak dzięki ASPROVA APS wydłużono horyzont planowania w firmie Sohbi - dostawcy dla branży automotive?

Chcesz usprawnić swoje procesy produkcyjne?
Umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem

pasek z hexagonami2

    Klikając przycisk UMÓW pod formularzem, udostępniasz nam swoje dane osobowe, które będziemy przetwarzać w granicach, na które pozwalają przepisy prawa. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności.

    pasek z hexagonami3

    Dowiedz się więcej o zarządzaniu produkcją: