Belma Accessories Systems sp. z o.o.

Specjalizująca się w produkcji zaawansowanych technicznie konstrukcji metalowych i konfekcji wiązek kablowych Belma Accessories Systems sp. z o.o. jest jedną z największych tego typu firm w Europie Środkowej. Jej wyroby znajdują zastosowanie w najróżniejszych branżach: od energii wiatrowej i słonecznej, przez automatykę przemysłową, elektronikę i medycynę, po branżę spożywczą. Firma posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z wymagającymi klientami z Europy Zachodniej, z którymi buduje długoterminowe, partnerskie relacje biznesowe.

Oferta produktowa BAS ewoluowała od prostych obudów składających się z dwóch blaszanych elementów do złożonych szaf elektroinstalacyjnych, wymagających pięciopoziomowych BOM-ów detalowych i kilkuset elementów zakupowych. Rozwój firmy wymagał zmiany podejścia do planowania i harmonogramowania produkcji.

Wraz z zespołem eq system firma Belma Accessories Systems sp. z o.o. wdrożyła system do planowania i harmonogramowanie produkcji Asprova APS.

Branża:

metalowa

Obszar biznesowy:

planowanie i harmonogramowanie produkcji

Wybrany system:

ASPROVA APS

Liczba operacji w planie produkcyjnym:

do 100 K

Cele wdrożeniowe

Zastąpienie planowania w Excelu bardziej zaawansowanym narzędziem.

Możliwość tworzenia symulacji planów produkcyjnych.

Wprowadzenie planowania produkcji zgodnie z zasadą Just-In-Time.

Efekty współpracy

Skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie zaawansowanych planów produkcyjnych z kilku dni do 40 minut.

Lepsza synchronizacja procesów produkcyjnych.

Uzyskanie informacji o obciążeniu poszczególnych zasobów produkcyjnych i wąskich gardłach.

Łatwiejsza priorytetyzacja zleceń.

Arkadiusz Goździk
główny specjalista ds. planowania produkcji
Belma Accessories Systems sp. z o.o.

Jedną z podstawowych korzyści, jakie przyniosło wdrożenie ASPROVA APS w Belma Accessories Systems sp. z o.o. jest skrócenie lead time o około 30% dzięki m.in.: niezwykłemu uszczegółowieniu etapów produkcyjnych na poziomie, jaki nie był możliwy planując w systemie ERP.

Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy eq system i firmy
Belma Accessories Systems sp. zo.o?
Pobierz pełne case study.