Plastic Omnium Sp. z o.o.

Firma Plastic Omnium zdecydowała się na wdrożenie systemu XPRIMER, wspierając tym samym proces zarządzania zasobami ludzkimi.

Spora część opóźnień występujących podczas procesu produkcyjnego jest spowodowana brakiem osób o odpowiednich kompetencjach, uprawnieniach czy ważnych szkoleniach (we właściwym miejscu oraz czasie). XPRIMER ogranicza to ryzyko do minimum, dbając nie tylko o poprawność stworzonych harmonogramów (z kodeksem pracy czy regulaminami wewnętrznymi), ale również o zapewnienie optymalnej obsady.

Wybrany system:

XPRIMER

Obszar biznesowy:

zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)

Rok wdrożenia:

2017

Liczba użytkowników:

około 300

Cele wdrożeniowe

Systematyzacja procesów związanych z planowaniem personelu na podstawie zleceń produkcyjnych oraz przyspieszenie reakcji na zmiany w składzie personelu.
Systematyzacja procesów związanych z planowaniem personelu na podstawie zleceń produkcyjnych oraz przyspieszenie reakcji na zmiany w składzie personelu.
Zwiększenie nadzoru nad szkoleniami oraz kompetencjami pracowników.
Zwiększenie nadzoru nad szkoleniami oraz kompetencjami pracowników.
Poprawa płynności realizacji założonego planu produkcyjnego, poprawa efektywności komunikacji wewnętrznej oraz przyspieszenie i ułatwienie procesu analizy danych.
Poprawa płynności realizacji założonego planu produkcyjnego, poprawa efektywności komunikacji wewnętrznej oraz przyspieszenie i ułatwienie procesu analizy danych.

Efekty współpracy

Eliminacja niepotrzebnych przestojów wynikających z nieobecności kluczowego pracownika (o odpowiednich kompetencjach) w danej lokalizacji, na konkretnej linii produkcyjnej dzięki precyzyjnemu wyliczaniu potrzebnej obsady na podstawie zleceń produkcyjnych importowanych z systemu SAP do platformy XPRIMER. Umożliwienie szybkiego przeplanowywania procesów produkcyjnych w nagłych przypadkach.
Eliminacja niepotrzebnych przestojów wynikających z nieobecności kluczowego pracownika (o odpowiednich kompetencjach) w danej lokalizacji, na konkretnej linii produkcyjnej dzięki precyzyjnemu wyliczaniu potrzebnej obsady na podstawie zleceń produkcyjnych importowanych z systemu SAP do platformy XPRIMER. Umożliwienie szybkiego przeplanowywania procesów produkcyjnych w nagłych przypadkach.
Wprowadzenie komunikatów przypominających zarówno o kończących, jak i zbliżających się szkoleniach oraz powiązanie ich realizacji z poziomem kompetencji konkretnych pracowników, co do grup maszyn oraz linii.
Wprowadzenie komunikatów przypominających zarówno o kończących, jak i zbliżających się szkoleniach oraz powiązanie ich realizacji z poziomem kompetencji konkretnych pracowników, co do grup maszyn oraz linii.
Usprawnienie komunikacji pomiędzy osobami z różnych działów (planowania produkcji, HR) oraz trenerami (realizacja szkoleń) i pracownikami produkcyjnymi. Umożliwienie wiarygodnej oceny efektywności tworzonych harmonogramów dzięki gromadzeniu kluczowych danych w jednym miejscu i łatwości ich porównywania, a tym samym wyciągania trafnych wniosków na przyszłość.
Usprawnienie komunikacji pomiędzy osobami z różnych działów (planowania produkcji, HR) oraz trenerami (realizacja szkoleń) i pracownikami produkcyjnymi. Umożliwienie wiarygodnej oceny efektywności tworzonych harmonogramów dzięki gromadzeniu kluczowych danych w jednym miejscu i łatwości ich porównywania, a tym samym wyciągania trafnych wniosków na przyszłość.

Artur Grudzień

Production Manager

XPRIMER pozwala na bardzo precyzyjne wyliczenie potrzebnej obsady i jej optymalizację, a z drugiej strony odpowiednio wcześnie informuje nas o kończących się szkoleniach czy nieobecności kluczowego pracownika w danym dniu, na konkretnej linii. Daje nam zatem narzędzia do podejmowania działań zapobiegawczych odpowiednio wcześnie. Współpracę ze specjalistami eq system oceniam bardzo wysoko, w szczególności ze względu na ich racjonalne podejście do projektu oraz wieloletnie doświadczenie, które można było dostrzec na każdym etapie prac.

Pozostałe sukcesy naszych klientów

Umów bezpłatną
konsultację

kontakt
    Klikając przycisk WYŚLIJ pod formularzem, udostępniasz nam swoje dane osobowe, które będziemy przetwarzać w granicach, na które pozwalają przepisy prawa. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności.