Plastic Omnium Sp. z o.o.

Firma Plastic Omnium zdecydowała się na wdrożenie systemu XPRIMER, wspierając tym samym proces zarządzania zasobami ludzkimi. 

Spora część opóźnień występujących podczas procesu produkcyjnego jest spowodowana brakiem osób o odpowiednich kompetencjach, uprawnieniach czy ważnych szkoleniach (we właściwym miejscu oraz czasie). XPRIMER ogranicza to ryzyko do minimum, dbając nie tylko o poprawność stworzonych harmonogramów (z kodeksem pracy czy regulaminami wewnętrznymi), ale również o zapewnienie optymalnej obsady.

Branża:

automotive

Obszar biznesowy:

zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)

Wybrany system:

XPRIMER

Zatrudnienie:

> 460

Cele wdrożeniowe

Zwiększenie efektywności planowania czasu pracy.

Wyeliminowanie ryzyka niedoboru osób o odpowiednich kompetencjach lub uprawnieniach.

Planowanie personelu na podstawie zleceń produkcyjnych.

Przyspieszenie reakcji na zmiany w dostępności personelu.

Efekty współpracy

Zwiększenie efektywności posiadanych zasobów ludzkich.

Planowanie obsady na podstawie zleceń produkcyjnych, potrzebnej ilości pracowników i wymaganych kompetencji.

Możliwość szybkiego przeplanowywania procesów w zależności od dostępnej obsady.

Sprawne zarządzanie kompetencjami i szkoleniami.

Usprawnienie komunikacji wewnętrznej.

Artur Grudzień

Production Manager

XPRIMER pozwala na bardzo precyzyjne wyliczenie potrzebnej obsady i jej optymalizację, a z drugiej strony odpowiednio wcześnie informuje nas o kończących się szkoleniach czy nieobecności kluczowego pracownika w danym dniu, na konkretnej linii. Daje nam zatem narzędzia do podejmowania działań zapobiegawczych odpowiednio wcześnie. Współpracę ze specjalistami eq system oceniam bardzo wysoko, w szczególności ze względu na ich racjonalne podejście do projektu oraz wieloletnie doświadczenie, które można było dostrzec na każdym etapie prac.

Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy eq system i firmy Plastic Omnium? 

Pobierz pełne case study.