Sohbi Craft Poland

Głównym profilem działalności Sohbi Craft Poland jest tłoczenie elementów i produkcja form do pras metalowych przede wszystkim na potrzeby firm motoryzacyjnych. Firma produkuje wsporniki silników, elementy kolumny kierownicy, poduszek powietrznych, siedzeń, klimatyzacji, czy akumulatorów pojazdów elektrycznych. Produkty są dostarczane do krajów Unii Europejskiej. Od roku 2020 Sohbi Craft Poland produkuje również maseczki FFP2.
Ze względu na kontrakty z klientami, firma musi zachowywać zapas bezpieczeństwa na magazynie wyrobów gotowych na ustalonych poziomach.

W ramach współpracy z eq system w firmie został wdrożony system APS Asprova.

Branża:

automotive

Obszar biznesowy:

planowanie i harmonogramowanie produkcji 

Wybrany system:

ASPROVA APS

Liczba operacji w planie produkcyjnym:

do 5 K

Cele wdrożeniowe

Redukcja stanu magazynowego surowców oraz obniżenie wskaźnika wartości półfabrykatów względem stanu magazynowego wyrobów gotowych.

Zarządzanie przezbrojeniami i ich harmonogramowanie.

Wprowadzenie planowania długoterminowego oraz rozpoznawanie wąskich gardeł.

Precyzyjne planowanie oparte na faktach, niezależne od czynnika ludzkiego.

Skrócenie czasu poświęconego na planowanie.

Efekty współpracy

Skrócenie o 50% czasu potrzebnego na gromadzenie danych i ich analizę.

Skrócenie o 60% czasu niezbędnego do przygotowania planu produkcji.

Optymalizacja przezbrojeń – zmniejszenie ilości przezbrojeń o 40%.

Wydłużenie horyzontu planowania z kilku dni do 6 miesięcy.

Optymalizacja oraz elastyczne zarządzanie produkcją i zapasami.

Uruchomienie strategicznego planowania długoterminowego.

Tomasz Chodór

Dyrektor Zakładu, Sohbi Craft Poland

Podsumowując wdrożenie ASPROVA APS widzimy, że przechodzimy ze strategii reaktywnej na prewencyjną. Dotychczas nasze działania były reakcją na powstałe zmiany. Obecnie jesteśmy w stanie działać w sposób proaktywny, tworząc możliwe scenariusze i w ten sposób analizować potencjalne przyczyny i przewidywane rezultaty. Wiedza, że plan jest wykonalny, bo zawarto w nim możliwości zaopatrzeniowe firmy, dostępności maszyn i ludzi, powoduje, że już nie musimy reagować na chwilowe problemy, a możemy planować długofalowo. Udoskonalenie planowania produkcji daje także szansę na dalszą optymalizację procesów logistycznych oraz na zmniejszenie poziomu stanów magazynowych surowców oraz półfabrykatów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy eq system i firmy Sohbi ? 

Pobierz pełne case study.