Bury sp. z o.o.

Istniejąca od 1987 roku firma Bury sp. z o.o. jest uznanym i szanowanym na rynku partnerem międzynarodowego przemysłu motoryzacyjnego w zakresie rozwoju i produkcji. Ich rozwiązania inżynieryjne i produkty obejmują najróżniejsze obszary sektora motoryzacyjnego, a w portfolio klientów Bury sp. z o.o. znajdują się prestiżowe i renomowane  marki samochodowe (jak Bentley, Mercedes, BMW, Toyota, Volkswagen). Co ciekawe, firma projektuje i produkuje także rozwiązania na swój własny użytek: formy wtryskowe, elementy mechaniczne, linie produkcyjne. Niewiele jest firm, które od początku do samego końca potrafią przedstawić klientowi pełen zakres zautomatyzowanego rozwiązania na miarę jego potrzeb.

Firma zdecydowała się zrezygnować z planowania i harmonogramowania produkcji w Excelu i wdrożyć oprogramowanie Asprova APS, oferowane przez eq system.

Branża:

automotive

Obszar biznesowy:

planowanie i harmonogramowanie produkcji

Wybrany system:

ASPROVA APS

Liczba operacji w planie produkcyjnym:

do 20 K

Cele wdrożeniowe

Obniżenie stanów magazynowych.

Dostosowanie harmonogramu produkcji do zmiennej dostępności komponentów.

Usprawnienie procesu planowania.

Zrezygnowanie z Excela wykorzystywanego do planowania produkcji na rzecz bardziej zaawansowanego narzędzia.

Efekty współpracy

Zmniejszenie stanów magazynowych o 40%.

Skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie harmonogramu produkcji z 3-4 dni do kilkudziesięciu sekund.

Wydłużenie horyzontu planowania z 1 tygodnia do 3 tygodni.

Zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów.

Rafał Błażejowski
kierownik pionu logistyki Bury sp. z o.o.

Żyjemy w czasach, kiedy wydaje się, że człowiek może być zastąpiony przez maszynę. Kiedyś planista pełnił funkcję osoby, która wystawia zlecenia produkcyjne; dziś planista na oddziałach, w których wdrożyliśmy system Asprova tego nie robi – tę pracę wykonuje za niego system. To że tego nie robi, nie oznacza, że Asprova zastąpiła planistę. Dzięki systemowi planista otrzymuje materiał do analizy – i to człowiek podejmuje decyzje. Dlatego możemy być elastyczni. Czas poświęcony wcześniej na budowanie harmonogramu przeznaczamy na analizę. Człowiek jest niezastąpiony.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy eq system i firmy Bury? 

Pobierz pełne case study.