Nowy projekt realizowany przez eq system – integracja produkcji i HR

Wiedząc, jak ważne dla naszych Klientów jest efektywne i optymalne zarządzanie ludźmi w obszarze produkcyjnym, w ramach projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 w eq system pracujemy nad wprowadzeniem innowacyjnych ulepszeń do obecnego oprogramowania, które zintegruje ze sobą obszary zarządzania produkcją i zarządzania ludźmi oraz umożliwi wprowadzenie nowych metod zarządzania.

Jednym z kluczowych elementów projektu „Opracowanie oprogramowania do inteligentnego planowania i dystrybucji zadań operatorów produkcyjnych wspomaganego przez sztuczną inteligencję w modelu cyfrowej repliki (digital twin)” jest stworzenie tzw. „cyfrowego bliźniaka” operatora produkcyjnego – czyli odwzorowanie w rzeczywistości cyfrowej danych i cech dotyczących określonego pracownika. Wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji umożliwi między innymi poprawę jakości planowania poprzez predykcję zachowań i dostępności pracowników.

Oprogramowanie będzie rozwiązaniem innowacyjnym w skali międzynarodowej, stanowiącym nowy standard w zarządzaniu procesami produkcyjnymi, dzięki któremu będzie możliwe między innymi podniesienie efektywności pracy zespołu przez predykcję dostępności i możliwej wydajności pracowników w konkretnych procesach produkcyjnych, lepsza alokacja zasobów z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji w planowaniu oraz większa elastyczność działania (mając dostęp do danych operacyjnych dotyczących operatorów w czasie rzeczywistym).

Więcej informacji na temat realizowanego projektu >>>tutaj.

Przeczytaj również