Medal Europejski dla eq system

Z dumą informujemy o przyznaniu naszej firmie kolejnej prestiżowej nagrody. Medal Europejski, który otrzymaliśmy jako wyróżnienie za nasz autorską platformę XPRIMER, odebrał podczas uroczystego finału XXXIII edycji konkursu prezes eq system Michał Lach.

Medal Europejski jest niekomercyjną, ogólnopolską inicjatywą najważniejszej dla przedsiębiorców instytucji działającej przy Komisji Europejskiej – Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Business Centre Club. Celem nagrody jest wsparcie polskich produktów i usług na rynku Unii Europejskiej oraz przybliżenie idei Unii Europejskiej środowisku przedsiębiorców. Komisja weryfikacyjna brała pod uwagę między innymi dynamikę rozwoju naszej firmy, wielkość środków przeznaczanych na badania i rozwój, specyfikę oferowanych rozwiązań dla biznesu.

Platforma XPRIMER to rozbudowany funkcjonalnie, autorski system informatyczny służący do zarządzania wieloma procesami biznesowymi w jednym miejscu. Służy do efektywnego zarządzania firmą poprzez wsparcie kluczowych – nawet najbardziej skomplikowanych procesów. XPRIMER jest rozwiązaniem dostosowanym do indywidualnych potrzeb, struktury oraz celów biznesowych klienta. Charakteryzuje się elastyczną strukturą kilkunastu, zestawionych ze sobą modułów przydzielonych do dwóch głównych obszarów biznesowych:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi WFM (Workforce Management)
  • zarządzanie produkcją MOM (Manufacturing Operations Management).

Przeczytaj również