eq system w roli eksperta podczas Dnia Innowatora na Akademii WSB

30 maja 2019 r. odbył się Dzień Innowatora organizowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA (KSSE) oraz Akademię WSB. W tym dniu została również oficjalnie powołana Akademia Lidera Klubu Innowatora. Projekt został stworzony z myślą o rzeczywistych potrzebach rynku pracy, w zakresie rozwijania kluczowych umiejętności menedżerskich, niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołem i własną efektywnością, zarówno u studentów śląskich uczelni, jak i członków Klubu Innowatora.

Misja, która nam przyświeca

Naszą misją jest tworzenie innowacyjnych, przyjaznych i intuicyjnych rozwiązań oraz dbanie o ciągły rozwój całego przedsiębiorstwa. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Spotkanie było istotne z wielu powodów, bo to nie tylko możliwość zaprezentowania innowacyjnych narzędzi pozwalających na rozwiązanie problemów technicznych, ale też istotne rozmowy na temat nowych rozwiązań innowacyjnych, technologii na dzisiejszym rynku. Dzień Innowatora to czerpanie wiedzy od tzw. klubowych gości – autorytetów w dziedzinie innowacji i przede wszystkim spotkanie z rzeszą studentów uczelni wyższych, kreatywnych, młodych ludzi, innowatorów, których wspieramy swoją wiedzą.

Certyfikat Członka Honorowego Klubu Innowatora

Podczas konferencji zostaliśmy wyróżnieni, otrzymując Certyfikat Członka Honorowego Klubu Innowatora. W związku z tym możemy wpływać na realizację celów Klubu, brać czynny udział w jego spotkaniach i działalności i – co najważniejsze – podnosić kompetencje i umiejętności członków Klubu.

Ekspercka debata

W ramach Dnia Innowatora odbyła się konferencja, w trakcie której swoją wiedzą dzielili się m.in. tacy eksperci, jak:

  • Krzysztof Orlicz – członek zarządu eq system technology sp. z o.o.,
  • dr hab. Barbara Piontek,
  • AWSB, Tomasz Burczyński – Dyrektor Biura Kredytu Technologicznego w Departamencie Programów Europejskich – Bank Gospodarstwa Krajowego,
  • dr Sergey Yatsunenko – Specjalista TRIZ IV stopnia, prezes Stowarzyszenia Naukowo-Przemysłowego TRIZ Polska – Novismo Sp. z o.o.,
  • Mateusz Maik – dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości – Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości,
  • Alicja Woźnikowska-Woźniak – DINKSY oraz dr inż. Paweł Buchwald – Akademia WSB,
  • Major Rocco Spencer – emerytowany oficer armii amerykańskiej.

Głównym tematem debaty eksperckiej były „Innowacje, przyszłość i szerokie spojrzenie na problem dzisiaj i jutro”. Krzysztof Orlicz, który innowacjami zajmuje się zawodowo, podczas swojego wystąpienia przybliżył wiele kwestii związanych zarówno ze wsparciem, jak i pomocą merytoryczną innowacyjnych projektów:

Staram się wyprzedzać trendy rynkowe oraz inspirować swoich współpracowników do ciągłego rozwoju. Cenię innowacyjne rozwiązania, a w swoich działaniach swoją uwagę kieruję w stronę osób, z którymi mogę współpracować. Uważam, że jednym z głównych problemów dla ludzi chcących się rozwijać, jest brak platformy służącej do wymiany wiedzy, gdzie sektor prywatny mógłby wymieniać się wiedzą ze środowiskiem naukowym, które również często działa na odizolowanych wyspach. Problemy w komunikacji często wynikają także z braku przejrzystych rozwiązań admistracyjno-prawnych, które skutecznie uniemożliwiają efektywną współpracę. Patrząc na młodych ludzi, których rekrutujemy do organizacji, wyciągnąłem wniosek, że już w szkołach podstawowych powinny zostać wprowadzone zajęcia z kreatywnego/ innowacyjnego myślenia.

Udział w takim wydarzeniu to dla nas jak zwykle powód do dumy i świadomość, że mamy realny wpływ na wspieranie innowacyjnych działań w naszym regionie. Tego typu inicjatywy to także idealne miejsce i czas na realizację różnych form działalności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Przeczytaj również