eq system członkiem Klastra SA&AM

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Zdecydowaliśmy się na to członkostwo z kilku istotnych powodów. Po pierwsze, misją, zarówno naszą, jak i Klastra „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” (SA&AM), jest dbanie o rozwój kluczowych kompetencji regionów na styku potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego. Po drugie, chcemy brać czynny udział w budowaniu innowacyjnego wizerunku naszych województw m.in. poprzez tworzenie zaawansowanych systemów IT i inteligentnych aplikacji. Po trzecie, chcemy być częścią silnej platformy wymiany i współpracy między przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi i naukowymi.

Dwa filary

Działania Klastra SA&AM skupiają się wokół dwóch filarów: Innowacje i Kooperacje oraz Rynek Pracy i Edukacja. Jako firma eq system będziemy uczestniczyć w spotkaniach warsztatowych różnych grup tematycznych, wymieniać się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi członkami i uczestnikami spotkań organizowanych w ramach tych filarów.

W grupie raźniej

W ramach realizowanych przedsięwzięć Klastra SA&AM będziemy rozwijać wzajemną współpracę oraz wzmacniać swoją pozycję na rynku, dzięki prowadzeniu wspólnych projektów. Dzięki współpracy poprzez uczestnictwo chcemy osiągnąć m.in.:

  • szybszą weryfikację sygnałów z zewnątrz,
  • zrównoważoną, opartą na opinii wszystkich partnerów, ocenę sytuacji na rynku,
  • operacyjną mobilność względem określonych problemów w ramach branżowych grup zadaniowych,
  •  dostęp do wspólnie opracowanych rozwiązań,
  •  udział w projektach rozwojowych.

Jesteśmy pewni, że nasze wieloletnie doświadczenie, pozwoli zaradzić problemom oraz wypracować korzystne rozwiązania dla wielu przedsiębiorstw.
Do Klastra SA&AM należą m.in. takie firmy, jak: Brembo Poland, Eaton Automotive Systems, Ficomirros Polska, Huf Polska, Kirchoff Polska, Nexteer Automotive Poland, Plastic Omnium Auto, Rhenus Automotive Assembly.

Przeczytaj również