Elektroniczna dokumentacja pracownicza w formie mieszanej

2 min. czytania

Podczas prowadzonych spotkań, szkoleń i webinarów, dotyczących wprowadzenia w firmie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, pojawia się pytanie, czy całość dokumentacji musi być prowadzona w tej formie. Pytanie jak najbardziej zasadne, ponieważ wielu naszych klientów zatrudnia kilkaset lub kilka tysięcy osób, co w przypadku całkowitej digitalizacji akt osobowych wiązałoby się z ogromnymi nakładami osobowymi, czasowymi i finansowymi.

Pora rozwiać wątpliwości: nie, dokumentacja pracownicza nie musi być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej.

Dopuszczalne jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie mieszanej. Dla jednych pracowników można ją prowadzić w formie elektronicznej, a dla innych w wersji papierowej.

Co więcej, można prowadzić akta osobowe (cz. A,B,C,D) papierowo, a dokumentację np. dotyczącą czasu pracy – elektronicznie. Zabronione jest jedynie dzielenie akt osobowych (np. część A,B papierowo, C, D elektronicznie).

Poniżej przedstawiam wyjaśnienia z Ministerstwa:

Odpowiedź MRPiPS z 08-02-2019 r. – DPR.I. 4102.4.2019.KJ – dotycząca kwestii prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej

PKT II.2

  1. b) Przepisy nie wprowadzają wymogu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej w jednakowej postaci dla wszystkich zatrudnianych pracowników. Wybór postaci, w jakiej pracodawca będzie prowadził dokumentację pracowniczą poszczególnych pracowników należy do pracodawcy. Podkreślić należy, że dokumentacja pracownicza prowadzona i przechowywana w postaci elektronicznej jest równoważna z dokumentacją pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej (art. 94[11] k.p.). Niezależnie od wybranej postaci, pracodawca obowiązany jest prowadzić dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem, czyli zgodnie z wymogami określonymi w art. 94 pkt 9b k.p. Konkretyzacja tych wymagań następuje w przepisach ww. rozporządzenia.

 

Źródło: https://interpretacje-orzeczenia.pl/odpowiedz-mrpips-z-08-02-2019-r-dpr-i-4102-4-2019-kj-dotyczaca-kwestii-prowadzenia-i-przechowywania-dokumentacji-pracowniczej/

 

Łukasz Zaborowski
HR manager

Masz jakieś uwagi lub pytania? Skontaktuj się z nami.

 


 

Inne artykuły, których autorem jest Łukasz Zaborowski:

 

Przeczytaj również

Sztuczna inteligencja w nowoczesnej produkcji inteligentne planowanie zadań produkcyjnych

Sztuczna inteligencja w nowoczesnej produkcji: inteligentne planowanie zadań produkcyjnych

Kluczową informacją dla decydentów w obszarze zarządzania produkcją jest stopień przestrzegania norm produkcyjnych oraz tempo realizacji prac. Normy produkcyjne stanowią fundament dla utrzymania wysokiej jakości i efektywności procesów produkcyjnych. Ich przestrzeganie jest niezbędne do zapewnienia, że produkty końcowe spełniają określone standardy jakości, a procesy są realizowane w sposób zoptymalizowany pod względem kosztów i czasu.

Czytaj więcej »