Gdy ERP już nie wystarcza do zarządzania personelem

Systemy ERP już od ponad dekady zdobywają coraz większą popularność jako główne narzędzie stosowane w przedsiębiorstwach do zarządzania różnymi obszarami działalności takimi jak finanse, produkcja, logistyka czy sprzedaż.

Efektywne zarządzanie czasem pracy: self rostering sposobem na work-life balance?

zarządzanie czasem pracy

Ostatnie lata w zarządzaniu zasobami ludzkimi to zmiana w podejściu do realizacji celów i zwiększania efektywności działań. Coraz to bardziej dynamiczne środowisko biznesowe stawia przed przedsiębiorcami trudne zadania i wymusza podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć, również w zakresie organizacji czasu pracy.

Jak szybko i sprawnie planować czas pracy na produkcji

Grafiki czasu pracy już dawno przestały być tylko prezentacją planu pracy dla zbioru pracowników, a stały się jednym z kluczowych elementów aktywnie włączonych w planowanie procesów produkcyjnych. Punktem wyjścia do rozpatrywania grafików czasu pracy w znacznie szerszym kontekście są podstawowe założenia systemów do harmonogramowania procesów produkcji (APS). Dane potrzebne do planowania Z założeń tych wynika, że dla poprawnego zaplanowania produkcji potrzebne są […]

Co OKR może zrobić dla HR?

O tym, że analityka w obszarze HR jest jednym z podstawowych narzędzi w procesie poprawy doświadczeń pracowników, napisano już sporo. Dzięki wykorzystaniu danych w ocenie satysfakcji, zaangażowania i wydajności pracowników, organizacje mogą identyfikować obszary, w których pracownicy mają problemy lub są niezadowoleni, a także podejmować kroki naprawcze, tworząc bardziej pozytywne, angażujące i wspierające środowisko pracy. […]

Wskaźniki HR a Kapitał Ludzki

Wskaźniki HR

Jednym z głównych celów zarządzania zasobami ludzkimi jest zwiększenie wydajności organizacji. I choć wydaje się to oczywiste, to związek pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi a wynikami firmy i tego, w jaki sposób praktyki oraz wskaźniki HR wpływają na wydajność, wciąż powraca w dyskusjach z przedstawicielami Działów HR. W jaki sposób inwestycje w obszarze zasobów ludzkich przyczyniają się […]

Work-life balance: czyli jak osiągnąć równowagę na linii Pracownik-Pracodawca

Kiedy w 2006 roku ARC Rynek i Opinia zapytało o work-life balance, respondenci skupiali się na oddzielaniu życia osobistego od zawodowego. Kilkanaście lat później – w roku 2022 – work-life balance to już dyrektywa unijna, której wdrożenie w postaci między innymi zmian w kodeksie pracy, jest obowiązkiem nałożonym na polskiego ustawodawcę. Nowe przepisy miały obowiązywać […]

Czas na nowoczesny system HR

System HR

Ostatnie lata wyraźnie udowodniły, że tradycyjne podejście do zarządzania pracownikami to znacznie za mało; konieczne jest bardziej zaawansowane działanie poprzez optymalizację procesów. Ta dostosowana do nowych wyzwań strategia umożliwia błyskawiczną reakcję na zmiany w dynamicznym otoczeniu biznesowym. Stąd konieczność skoncentrowania się nie tylko na aspektach kadrowych, ale również na efektywności operacyjnej, by utrzymać konkurencyjność i […]

Gdzie szukać oszczędności w zarządzaniu grupą firm? Studium przypadków

Obecnie często mamy do czynienia z procesem koncentracji wielu podmiotów w ramach jednej grupy, co związane jest z licznymi wyzwaniami, m.in. z koniecznością realizacji dwóch – wydawałoby się nie do pogodzenia – potrzeb. Z jednej strony jest to zapewnienie centralnego, efektywnego zarządzania grupą, a z drugiej zachowanie zdolności indywidualnego zarządzania każdą firmą z osobna. Trudno temu […]