Zarządzanie produkcją a dane technologiczne

Dane technologiczne w procesie zarządzania produkcją

3 min. czytania

Pracując w różnych firmach produkcyjnych często spotykałem się ze stwierdzeniem, że „system źle działa”. Zazwyczaj mowa była tu o błędnie wygenerowanym zapotrzebowaniu na surowce, nieodpowiednio przygotowanych surowcach do wydania, przeciążonym stanowisku produkcyjnym czy nieodpowiednio rozliczonych kosztach zlecenia. Do wyjaśnienia tych i wielu inny podobnych anomalii rzadko kiedy potrzebne było wszczynanie zaawansowanego śledztwa. W 90% przypadków przyczyna leżała po stronie błędnej/nieaktualnej technologii produkcji.

Zarządzanie produkcją – koncepcja to podstawa

Przytoczony z własnego doświadczenia przykład niestety nie jest odosobniony. Liczba możliwych wariantów produkcji i cech poszczególnych etapów wytworzenia sprawia, że opisanie z wysoką dokładnością wszystkich z nich wymaga zaangażowania sporych nakładów pracy i czasu. W efekcie wiele z prób aktualizacji/stworzenia wysokiej jakości i rzetelnej bazy danych technologicznych kończy się niepowodzeniem, pomimo pełnego zaangażowania i determinacji w osiągnięciu założonego celu.

Moim zdaniem powodem fiaska w wielu przypadkach jest brak całościowej koncepcji sterowania produkcją, ponieważ to właśnie z odpowiednio przygotowanej i dedykowanej wizji całego rozwiązania wypływać będą założenia do przygotowania, między innymi, danych technologicznych. Przygotowanie takiej koncepcji pozwala na analizę poszczególnych etapów produkcji i miejsc oraz podjęcie decyzji, które dane technologiczne trzeba opisać z dbałością o najmniejsze detale, a które mogą zostać opracowane na wyższym szczeblu ogólności.  Takie działanie uchroni firmę przed wykonaniem zbędnej lub niewystarczającej pracy, zwiększając tym samym szanse na pozytywne zakończenie projektu.

Harmonogramowanie produkcji a przygotowanie danych technologicznych

Pytanie jednak co zrobić w przypadku, kiedy nie jest możliwe rzetelne przygotowanie danych technologicznych? Mowa tu np. o sytuacji, w której produkcja ma charakter bardziej jednostkowy, wytwarzany na bezpośrednie zamówienie klienta a wstępne planowanie produkcji stanowi bazę do potwierdzenia terminu dostawy, podpisania kontraktu i dopiero w późniejszym kroku przygotowania dokładnej technologii produkcji.

Nie będziemy wówczas mówić o harmonogramowaniu produkcji z minutową dokładnością – bardziej o zgrubnym planowaniu. Jednym z rozwiązań, które może się okazać przydatne w takiej sytuacji, jest wykorzystanie „technologii wzorcowych”. Przygotowane w ten sposób grupy technologii stanowić będą bazę do rezerwacji czasu potrzebnego do wykonania i zamówienia surowców. Świetnym przykładem ich zastosowania może być przypadek, w którym firma X zajmuje się produkcją wyrobu „korpus obudowy”. Jest dostosowany do wymagań klienta, jednak surowce główne i średni czas produkcji pozostają takie same. Dzięki zastosowaniu technologii wzorcowych możliwe będzie zamówienie surowców i zaplanowanie produkcji jeszcze przed wykonaniem ostatecznego projektu wyrobu gotowego. Tym samym, w znacznym stopniu skróci się czas oczekiwania klienta na dostawę.

Jak przeliczać dane technologiczne?

Kolejnym z dostępnych rozwiązań jest wykorzystanie procentowych współczynników w zależności od skomplikowania produkcji. Chodzi w tym momencie o sytuację, gdy, na przykład, w dostępnej technologii zdefiniowano już wyrób, w którym dokonywana jest obróbka elementu. Składa się on z 1 kg surowca „K”, tymczasem klient zamówił element o podobnej charakterystyce, do produkcji którego potrzebne będzie 5 kg surowca. Wówczas zastosowanie procentowe współczynnika pozwoli na osiągnięcie podobnych efektów jak w poprzednim przypadku.

Podobne zagadnienie występuje w przypadku automatycznie przeliczanych danych technologicznych w zależności od stopnia skomplikowania wyrobu, operacji. Dysponując wstępnie oszacowanymi danymi dla pewnego przedstawiciela grupy możemy aproksymować te dane w górę czy w dół, porównując struktury konstrukcyjne z przedmiotowym przedstawicielem. W tym celu można stosować uproszczone metody stopniowej klasyfikacji (od prostego do skomplikowanego) lub używać wyrafinowanych wyrażeń warunków ważności, opisujących sposób przeliczania danych, w zależności od cech konstrukcyjnych, technologicznych.

Byłoby doskonale, gdybyśmy w naszych poszukiwaniach starali się znaleźć takie systemy, które wspomagają wszystkie w/w metody.

System MES do aktualizacji danych technologicznych

Poruszając temat danych systemach klasy MES i ich roli w procesie ciągłej aktualizacji i przygotowaniu tego rodzaju danych. Informacje o rozpoczęciu czy zakończeniu produkcji, rozpoczęciu czy zakończeniu przezbrojenia po odpowiedniej obróbce, stanowić mogą świetną podstawę do wyznaczenia normatywów technologicznych. W efekcie możliwe jest stałe monitorowanie poprawności przygotowanych wcześniej danych.

Przypadków i sposobów rozwiązania zagadnień może być wiele, warto jednak podkreślić, że odpowiednio przygotowana koncepcja sterowania produkcją pozwoli na wybranie właściwej metody i zabezpieczy firmę przed nieoczekiwanymi problemami. Będzie również punktem wyjścia do doskonalenia procesu w wielu innych miejscach, pozwalając tym samym na osiągnięcie założonych celów biznesowych.

Mateusz Bireta
product manager eq system

Masz jakieś uwagi lub pytania? Skontaktuj się z nami.

Przeczytaj również

MRP a optymalizacja procesów produkcyjnych

MRP a optymalizacja procesów produkcyjnych

System planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP – material requirements planning) to element procesu umożliwiającego efektywne planowanie i zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie. Głównym celem systemów MRP jest określenie liczby i harmonogramu dostaw surowców oraz materiałów potrzebnych do wytworzenia końcowego produktu.

Czytaj więcej »