DCIx

DCIx jest rozwiązaniem, które umożliwi Ci kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw zarówno wewnętrznym, jak i globalnym. Będziesz mógł monitorować w czasie rzeczywistym przepływ surowców, wyrobów gotowych i produkcji w toku. Wykorzystując go, zapewnisz sobie natychmiastowy dostęp do danych dzięki pracy w trybie online.

Jakie korzyści możesz osiągnąć?


eliminacja liczby
popełnianych błędów
o ponad 94%


zmniejszenie czasu potrzebnego na kompletację
materiałów o 47%


skrócenie czasu inwentaryzacji
o ponad 89%


eliminacja
dokumentów papierowych
z magazynu


pełny nadzór
nad ruchem
wszystkich materiałów

Objęcie całego łańcucha dostaw

W DCIx obejmiesz wszystkie czynności związane zarówno z transportem towarów, jak i poszczególnymi etapami ich produkcji, w tym:

Zarządzanie magazynem – DCIx umożliwi Ci:

Natychmiastowe odpowiedzi na zadawane pytania

System DCIx działa w trybie online. Dzięki temu wiesz dokładnie, co znajduje się na magazynie w danym momencie. Inwentaryzacja nie zajmuje już kilku dni, a zaledwie kilka godzin. DCIx błyskawicznie powie Ci:

Realizacja założeń Industry 4.0 w praktyce

System DCIx ułatwi Ci realizację założeń Industry 4.0 – system przesyła informacje bezpośrednio do maszyn i równocześnie odbiera od nich informacje o tym, czy wszystko idzie zgodnie z planem i co dokładnie wyprodukowały.
System zbiera ogromną ilość informacji, gromadzi je, a następnie przetwarza w taki sposób, abyś Ty mógł z nich wyciągać wartościowe wnioski i dostrzegać relacje pomiędzy danymi dużo szybciej.

Niezależność od wykorzystywanych systemów IT

DCIx współpracuje z dowolnymi zewnętrznymi systemami (m.in. ERP, SCP, MES, CMMS czy BI) oraz automatyzowanymi systemami magazynowymi, w tym również wózkami widłowymi.