DCIx

DCIx är ett omfattande system för hantering av leveranskedjor både internt och externt till globala miljöer. Du kan övervaka flödet av råvaror, underenheter och slutprodukter i realtid.

Vilken nytta får du?minskning av antalet fel med över 94%kortare tid för val av material 47%kortare lagringstid över 89%


inga pappersdokument på lagretfullkomlig övervakning av allt material

Hela leveranskedjan omfattas

I DCIx täcker alla aktiviteter relaterade till både godstransporter och de olika stadierna i deras produktion, inklusive:

Inventar

Omedelbara svar på frågor

DCIx-systemet fungerar online. Detta låter dig veta exakt vad som finns på lager vid en viss tidpunkt. Inventeringen tar inte längre flera dagar utan bara några timmar. DCix berättar dig direkt:

Utföra antaganden från industrin 4.0 i praktiken

DCIx gör det enkelt att implementera Industry 4.0 antaganden  – systemet skickar data direkt till maskiner medan de får information från dem om allt går enligt plan och exakt vad de har producerat. Systemet samlar in en enorm mängd information, samlar sedan in och bearbetar det på ett sätt som du kan dra värdefulla slutsatser från det och se förhållandena mellan data mycket snabbare.

Oberoende från de IT-system som används

DCIx arbetar med alla externa system (inklusive ERP, SCP, MES, CMMS eller BI) och automatiserade lagringssystem, inklusive gaffeltruckar.