ASPROVA APS
Wybierz zaawansowane narzędzie wspierające Lean Production
ASPROVA APS
Podejmuj decyzje związane ze sterowaniem produkcją w czasie rzeczywistym
ASPROVA APS
Zwiększ elastyczność wobec zmiennych warunków rynkowych
ASPROVA APS
Uwzględnij w planie wszystkie ograniczenia Twojego procesu

ASPROVA APS - rozwiązanie problemów planowania i harmonogramowania produkcji

ASPROVA APS (Advanced Planning and Scheduling) jest wyspecjalizowanym systemem przeznaczonym do doskonalenia procesów zarządzania produkcją, w szczególności w takich obszarach jak planowanie produkcji oraz harmonogramowanie produkcji. 

Jednym kliknięciem ASPROVA APS tworzy plan uwzględniający pełną logistykę produkcji oraz zapewniający sprawny przepływ materiałów
i informacji.

ASPROVA APS jest rozwiązaniem, które dzięki swojej elastyczności oraz szerokim możliwościom rozwoju daje pewność, że będzie spełniać zarówno obecne oczekiwania, jak i te, które pojawią się w przyszłości. 

Wybierz najlepszy i najszybszy system APS na rynku, stosowany w ponad 3 tys. przedsiębiorstw produkcyjnych na całym świecie.

czytaj dalej

Postaw na zaawansowane planowanie i harmonogramowanie wspierające Lean Production

business_enterprise_resource_management_color

Skróć cykl produkcyjny

poprzez redukcję czasów stagnacji
i minimalizację przerw między procesami.

business_humanresources_color

Podnieś elastyczność produkcji

otrzymując możliwość szybkich modyfikacji planów, w zależności od zmieniających się warunków rynkowych.

eqicon021_color

Zmniejsz stany magazynowe

dysponując precyzyjnymi terminami zapotrzebowań w logistyce produkcji.

Zwiększ produktywność

przez lepszą synchronizację procesów i lepsze wykorzystanie zasobów.

eqicon007_color

Popraw terminowość realizacji

tworząc precyzyjne i realne plany produkcyjne uwzględniające wszelkie ograniczenia procesowe.

Zoptymalizuj użycie zasobów

poprzez pełny wgląd w zaplanowane obciążenia posiadanych zasobów produkcyjnych.

eqicon034_color

Wydłuż horyzont planowania

dzięki szybko działającemu systemowi
z właściwie zorganizowaną bazą danych.

howwework_implementacja_color

Zredukuj produkcję w toku

prowadząc ciągły monitoring bilansu materiałowego.

eqicon001_color

Projektuj zdolności produkcyjne

przez symulacje różnych wariantów planistycznych.

Zobacz, jakie korzyści uzyskali nasi klienci dzięki współpracy z eq system i wdrożeniu ASPROVA APS

Przeczytaj historie klientów, którzy z nami usprawnili procesy produkcyjne.

Poznaj funkcjonalności ASPROVA APS

Twórz realne i wykonalne plany produkcyjne

Harmonogram produkcji musi być realny i wykonalny. Nie ma stanów pośrednich: jest albo dobry, albo zły. ASPROVA APS wykorzystuje precyzyjne mapowanie wszystkich procesów produkcyjnych i ograniczeń w celu wygenerowania najlepszego harmonogramu.


Dzięki ASPROVA APS możesz stosować wielopoziomowe planowanie
z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń zasobów i procesów, rzeczywistych stanów magazynowych i zamówień. Umożliwia to ogromna liczba parametrów zastosowanych w zaawansowanych algorytmach planujących.

Planuj w systemie odwzorowującym w 100% specyfikę Twojego zakładu

System ASPROVA APS umożliwia precyzyjne odzwierciedlenie Twojego procesu z jego wszystkimi szczegółami. W ASPROVA APS uchwycisz specyfikę poszczególnych procesów produkcyjnych, samodzielnie zdefiniujesz dowolne kryteria optymalizacyjne oraz zależności pomiędzy operacjami w takich obszarach, jak:

  • technologia produkcji,
  • relacja pomiędzy poszczególnymi zadaniami,
  • narzędzia produkcyjne i ich dostępność,
  • kompetencje pracowników,
  • parametry zasobów, wyrobów i surowców,
  • utrzymanie ruchu.

Szybko dostosowuj produkcję do zaistniałych zmian

Wielką przewagą ASPROVA APS jest niezrównana prędkość zbudowana na starannie opracowanych i wysoce wydajnych algorytmach, które szybko tworzą realistyczne i wykonalne harmonogramy produkcji. Dzięki temu zyskujesz możliwość natychmiastowej aktualizacji harmonogramu, odzwierciedlającego aktualną sytuację.  

Wydajność obliczeniowa 5.000 operacji w 3 sekundy, a 100.000 operacji w czasie kilku minut, przy uwzględnieniu ponad tysiąca parametrów dla każdego zlecenia produkcyjnego, pozycjonuje system ASPROVA APS jako najszybszy na świecie system do planowania produkcji

Przeprowadzaj symulacje i wybieraj najbardziej odpowiedni scenariusz planu produkcji 

ASPROVA APS daje możliwość szybkiego tworzenia szczegółowych symulacji what-if. Pod uwagę brane są koszty, czas realizacji, zapasy, potencjalne wąskie gardła oraz wiele innych czynników. Dzięki symulacjom z łatwością porównasz różne warianty harmonogramu, metod planowania produkcji oraz skutki potencjalnych zmian.
W bezpieczny sposób wybierzesz te, które najlepiej odpowiadają aktualnym celom biznesowym Twojej firmy.

Błyskawicznie oceniaj sytuację dzięki czytelnej wizualizacji

Narzędzia wizualizacyjne w ASPROVA APS pozwalają z dużym wyprzedzeniem zidentyfikować wąskie gardła i potencjalne zagrożenia, co umożliwia podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych.  

Monitoruj i weryfikuj harmonogramy produkcji na podstawie KPI

ASPROVA APS daje możliwość oceny harmonogramu produkcji pod kątem wybranych Key Performance Indicators (KPI).

KPI obliczane są dla całego planu, bądź poszczególnych zleceń, zasobów, wyrobów. Porównanie wskaźników KPI dla poszczególnych wariantów planu umożliwia ocenę: obrotu, kosztów, zysków, terminowości, czasów realizacji, długości cyklu produkcyjnego, przerw, udziału okresów przezbrojenia w cyklu, ilości i wartości zapasów, itp.

ASPROVA APS używa ok. 100 KPI finansowych i organizacyjnych, które można indywidualnie konfigurować. Z powodzeniem są też używane do symulacji harmonogramu.

Stosuj dobre praktyki Lean Management i Kaizen

ASPROVA APS została opracowana w ścisłej współpracy z czołowymi japońskimi przedsiębiorstwami produkcyjnymi, reprezentującymi wszystkie gałęzie przemysłu. Nieustannie doskonalony system wpisuje się w założenia metod i technik Lean Management.

Z pomocą ASPROVA APS możliwe jest podejmowanie działań zgodnych z filozofią Kaizen (ciągłe doskonalenie) i sprawdzanie, jaki wpływ będą one miały na wyniki, w tym na skuteczność wykorzystania poszczególnych zasobów i produktywność przedsiębiorstwa.

Samodzielnie parametryzuj system i zapewnij płynną wymianę danych z innymi systemami IT

Wdrożenie systemu ASPROVA APS nie wymaga czynności programowania, gdyż 99,9% ustawień jest realizowana przez konfigurację standardowych parametrów programu. Użytkownik samodzielnie jest w stanie utrzymywać system, rozwijać go, budować funkcje harmonogramujące. Wszystkie elementy są parametryzowane z poziomu panelu użytkownika. 

Narzędzia interfejsu systemu pozwalają na łatwe połączenie z dowolnymi zewnętrznymi systemami (m.in. ERP, WMS, MES, CMMS czy BI).

Zobacz, jak ASPROVA APS działa w praktyce.

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy działanie ASPROVA APS. 

Poznaj opinie użytkowników ASPROVA APS