XPRIMER w ROSTI – od koncepcji do realizacji

Siłą napędową każdej firmy są ludzie – jednak ich odpowiednie dopasowanie do zajmowanych stanowisk, właściwe wykorzystanie wiedzy oraz optymalne zaplanowanie czasu pracy jest trudnym zadaniem do realizacji w praktyce.

Liczba zmiennych, które musimy wziąć pod uwagę, planując czas pracy naszego zespołu jest ogromna (zgodność z kodeksem pracy, regulaminami wewnętrznymi, ważność uprawnień, plany urlopowe). Do tego dochodzą jeszcze sytuacje losowe – choroba, spóźnienie, awaria maszyny i tysiące innych scenariuszy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć – jesteśmy natomiast w stanie się na nie odpowiednio przygotować.

Firma ROSTI ma świadomość potencjału, który tkwi w jej ekspertach i teraz będzie go wykorzystywać jeszcze efektywniej z platformą komunikacyjną XPRIMER. Nasi specjaliści stworzyli bardzo szczegółową koncepcję usprawnień w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy. Wspólnie z ROSTI ustalili najważniejsze cele do osiągnięcia oraz to, w jaki sposób wyeliminować obecne trudności.

Do współpracy z eq system ostatecznie przekonał nas sposób prezentacji rozwiązania przez ekspertów firmy. Wszystko było na najwyższym poziomie – kompetencje, znajomość naszej branży i samo rozwiązanie. Żadne z zadanych przez nas pytań nie pozostało bez odpowiedzi. Wystąpił efekt pierwszeństwa – dobra prezentacja, która rzutowała na wszystkie kolejne elementy – była naszym punktem odniesienia.

Sam system przekonał nas do siebie bardzo intuicyjny interfejsem i tym, że wymagał od nas mniejszej liczby kliknięć do osiągnięcia założonych celów niż inne systemy, które braliśmy pod uwagę. Bardzo duże znaczenie miały dla nas również opinie innych użytkowników systemu XPRIMER. Jednak to, co ostatecznie nas przekonało do podjęcia współpracy z eq system to kompetencje specjalistów firmy i ich podejście, które opierało się na bardzo uważnej rozmowie o naszych oczekiwaniach wobec projektu, najważniejszych celach biznesowych oraz tym, jak powinniśmy się przygotować do samego wdrożenia. Na ten moment czujemy, że podjęliśmy bardzo dobrą decyzję biznesową, zarówno co do systemu, jak i partnera biznesowego.

Ewa Leszczyńska, Kierownik ds. Kadr i Płac ROSTI Poland Sp. z o.o.

Zakładane korzyści:

  • Usprawnienie procesu planowania czasu pracy oraz eliminacja błędów w jego rozliczaniu dzięki automatyzacji.
  • Zwiększenie szybkości i dokładności rozliczenia czasu pracy pracowników, a w przyszłości powiązanie gromadzonych informacji z ilością czasu przepracowanego na konkretnej linii.
  • Uproszczenie oraz ujednolicenie procesu wejść/wyjść pracowników za sprawą integracji z czytnikami RCP.
  • Zmniejszenie do minimum czasu poświęconego na weryfikację poprawności i aktualności danych o czasie pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa zbierania i przechowywania danych.

Nie mamy wątpliwości, że współpraca opierająca się na połączeniu doświadczenia naszych specjalistów i wiedzy o organizacji wewnętrznej ekspertów z Rosti, pozwoli na osiągnięcie wszystkich z zakładanych korzyści.

Przeczytaj również