Rosti Poland sp. z o.o.

Firma ROSTI ma świadomość potencjału, który tkwi w jej ekspertach i teraz wykorzystuje go jeszcze efektywniej dzięki platformie komunikacyjnej XPRIMER.

Ewa Leszczyńska

Kierownik ds. Kadr i Płac ROSTI Poland Sp. z o.o.

Do współpracy z eq system ostatecznie przekonał nas sposób prezentacji rozwiązania przez ekspertów firmy. Wszystko było na najwyższym poziomie – kompetencje, znajomość naszej branży i samo rozwiązanie. Żadne z zadanych przez nas pytań nie pozostało bez odpowiedzi. Wystąpił efekt pierwszeństwa – dobra prezentacja, która rzutowała na wszystkie kolejne elementy – była naszym punktem odniesienia. Sam system przekonał nas do siebie bardzo intuicyjny interfejsem i tym, że wymagał od nas mniejszej liczby kliknięć do osiągnięcia założonych celów niż inne systemy, które braliśmy pod uwagę. Bardzo duże znaczenie miały dla nas również opinie innych użytkowników systemu XPRIMER. Jednak to, co ostatecznie nas przekonało do podjęcia współpracy z eq system to kompetencje specjalistów firmy i ich podejście, które opierało się na bardzo uważnej rozmowie o naszych oczekiwaniach wobec projektu, najważniejszych celach biznesowych oraz tym, jak powinniśmy się przygotować do samego wdrożenia. Na ten moment czujemy, że podjęliśmy bardzo dobrą decyzję biznesową, zarówno co do systemu, jak i partnera biznesowego.