Rosti Poland sp. z o.o.

Rosti Poland sp. z o.o. jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych Grupy Rosti, która należy do szwedzkiego koncernu Nordsjernan. Firma stosuje najnowocześniejsze technologie w zakresie formowania wtryskowego i formowania z rozdmuchem, a także dekoracje oraz montaż wyrobów gotowych i modułów dla branży energetycznej, elektrotechnicznej, medycznej, opakowań, urządzeń domowych i biznesowych. Klientami spółki są renomowane marki o globalnym zasięgu.


Biorąc pod uwagę niezwykle dynamiczny rozwój, Rosti Poland zależało na usprawnieniu obszaru zarządzania i ewidencjonowania czasu pracy, a przede wszystkim na sprawnym i szybkim tworzeniu planów pracy zgodnie z wymogami kodeksowymi oraz koniecznością zapewnienia wymaganej obsady. Uzyskano to dzięki wdrożeniu platformy XPRIMER.

Branża:

tworzywa sztuczne

Obszar biznesowy:

zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)

Wybrany system:

XPRIMER

Zatrudnienie:

> 1000

Cele wdrożeniowe

Usprawnienie procesów związanych z planowaniem i ewidencją czasu pracy.

Sprawne i szybkie tworzenie planów pracy zgodnie z wymogami kodeksowymi oraz koniecznością zapewnienia wymaganej obsady.

Wdrożenie samoobsługi pracowniczej.

Usprawnienie obiegu dokumentów dotyczących kadr.

Efekty współpracy

Oszczędność czasu kadry kierowniczej.

Precyzyjne planowanie czasu pracy, zapewniające optymalną dostępność pracowników.

Usprawnienie pracy działu kadr i płac poprzez integrację rozwiązania z systemem kadrowo-płacowym.

Poprawa komunikacji wewnętrznej.

Ewa Leszczyńska

Kierownik ds. Kadr i Płac
ROSTI Poland Sp. z o.o.

To, co ostatecznie nas przekonało do podjęcia współpracy z eq system, to kompetencje specjalistów firmy i ich podejście, które opierało się na bardzo uważnej rozmowie o naszych oczekiwaniach wobec projektu, najważniejszych celach biznesowych oraz tym, jak powinniśmy się przygotować do samego wdrożenia.

Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy eq system i firmy Rosti Poland? 

Pobierz pełne case study.