Metrix Metal poleca eq system oraz system Asprova APS

Wiele firm nadal uważa swoje procesy za zbyt skomplikowane, żeby można je było precyzyjnie odzwierciedlić w systemie informatycznym. Nadal opierają swoje działania na doświadczeniu swoich ekspertów oraz MS Excel. Nadal nie wykorzystują w pełni swojego potencjału.

Wśród takich przedsiębiorstw znajdowała się również firma Metrix Metal. Obecnie jej rzeczywistość, którą charakteryzuje duża zmienność produkcji, realizacja zleceń pod indywidualne projekty oraz wysoki stopień skomplikowania procesów to rzeczywistość, nad którą dużo łatwiej można zapanować i efektywnie nią zarządzać. W osiągnięciu takiego stanu pomogła firmie stworzona przez naszych specjalistów koncepcja usprawnień oraz precyzyjne dopasowanie systemu Asprova APS do specyfiki firmy.

Podjęta współpraca z eq system wychodziła poza ramy samego wdrożenia oprogramowania Asprova APS. Jej zakres był znacznie szerszy i zmobilizował nas również do podjęcia szerszych zmian organizacyjnych i wyższej dbałości o proces przekazywania wiedzy. (…) Współpracę z eq system polecam osobom, które szukają nie tylko firmy wdrożeniowej, ale również wsparcia merytorycznego w zakresie doskonalenia procesu zarządzania produkcją.

Tomasz Konkel, Product Manager, Metrix Metal Sp. z o.o.

Przeczytaj również