METRIX METAL Sp. z o.o.

Skrócenie czasu oczekiwania na wyrób gotowy o 30%, poprawa stabilności całego procesu oraz wyników finansowych przy zachowaniu takich samych zasobów – to tylko niektóre z korzyści osiągniętych przez firmę Metrix-Metal z pomocą wdrożonego systemu APS Asprova.

Branża:

metalowa

Obszar:

planowanie i harmonogramowanie produkcji

Wybrany system:

Asprova APS

Liczba operacji w planie produkcyjnym:

5 K

Cele wdrożeniowe

Skrócenie całego cyklu produkcyjnego.

Lepsze odzwierciedlenie przebiegu całego procesu produkcji, w tym powiązań pomiędzy operacjami, dostępności osób o odpowiednich kompetencjach czy występujących ograniczeń.

Ustandaryzowanie całego procesu produkcji, weryfikacja danych technologicznych, przyspieszenie wykrywalności braków oraz udoskonalenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Efekty współpracy

Skrócenie czasu oczekiwania na wyrób gotowy o 30% dzięki płynniejszemu przepływowi półfabrykatów przez produkcję.

Ograniczenie liczby błędów oraz zwiększenie zaufania ze strony klientów poprzez eliminację planowania ręcznego w MS Excel, automatyzację bilansowania materiałowego oraz wprowadzenie synchronizacji planu zakupów ze stworzonym harmonogramem. Poprawa stabilności całego procesu dzięki precyzyjnemu odzwierciedleniu występujących ograniczeń.

Poprawa wyników finansowych przy zachowaniu takich samych zasobów.

Tomasz Konkel

Production Manager

Podjęta współpraca z eq system wychodziła poza ramy samego wdrożenia oprogramowania Asprova APS. Jej zakres był znacznie szerszy i zmobilizował nas również do podjęcia szerszych zmian organizacyjnych i wyższej dbałości o proces przekazywania wiedzy. Teraz mamy pewność, że plan jest realizowany płynnie, niezależnie od tego, która zmiana i jacy pracownicy są za to odpowiedzialni. Asprova APS pozwala nam zaplanować optymalną obsadę do zrealizowania planu produkcyjnego, a co za tym idzie – określić potrzebną liczbę maszyn. Przed wdrożeniem systemu Asprova APS wiedzieliśmy jedynie ile mamy produkować. Teraz wiemy – ile, i na kiedy.