HR Breakfast w eq system

Wydarzenia ostatnich lat pokazały, że nie wystarczy dostosowywać się do zmian, ale trzeba to robić w dotąd niespotykanym tempie. Już nie wystarczy po prostu zarządzać personelem, ale trzeba optymalizować procesy, by móc szybko reagować w dynamicznym otoczeniu. Obecnie jesteśmy świadkami transformacji oczekiwań wobec nowej roli HR. Od Działu HR wymaga się głębokiej wiedzy na temat procesów biznesowych i maksymalizacji wartości kapitału ludzkiego zatrudnionego w organizacji, pogłębiania wiedzy operacyjnej na temat firmowych procesów oraz balansowania pomiędzy rosnącymi potrzebami wellbeingowymi a biznesowymi firm.

W ramach HR Breakfast, które odbyło się 18 listopada, mieliśmy przyjemność gościć w naszej firmie szefów działów HR i HRBP firm członkowskich Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, aby porozmawiać o tym, jak wzmocnić pozycję działów HR we współpracy z zarządami firm.

Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń w gronie praktyków. Spotkanie moderowali eksperci eq system w zakresie zarządzania personelem – Błażej Migoń, Tomasz Jeleń i Łukasz Zaborowski oraz Dyrektor Zespołu Handlowego XPRIMER – Paweł Sołtysik.

Dziękujemy wszystkim za owocną dyskusję i spojrzenie na ten temat z różnych perspektyw. Do zobaczenia wkrótce!

Przeczytaj również