Fiński Uniwersytet w Oulu prowadzi naukę, badania i rozwój w oparciu o systemy dostarczone przez eq system i firmę Asprova.

Uniwersytet w Oulu i eq system scandinavia zacieśniają współpracę. Od dwóch lat Uniwersytet promuje nauczanie precyzyjnego planowania produkcji na kierunku inżynieria produkcji z wykorzystaniem systemu ASPROVA APS.

Obecnie koncepcja jest rozszerzana o zarządzanie działalnością produkcyjną (MOM – Manufacturing Operations Management). Uniwersytet w Oulu wykorzysta XPRIMER – autorskie rozwiązanie eq system – jako platformę dla systemu MES i IoT do monitorowania produkcji i gromadzenia danych. Oprogramowanie będzie wykorzystywane do usprawniania procesów nauczania w zakresie rozwoju i optymalizacji procesów produkcyjnych oraz do generowania danych, które będą miały zastosowanie w prowadzonych badaniach.

W przyszłości zintegrowane środowisko planowania i kontroli produkcji ASPROVA APS i platformy XPRIMER będzie również służyć jako prototyp i platforma badawcza dla projektu Green Factory (GREEF) realizowanego przez VTT, Uniwersytet Aalto i Uniwersytet w Oulu (program Business Finland Co-Innovation). Projekt ma na celu stworzenie i opracowanie przyszłych sposobów zmniejszenia śladu węglowego w środowiskach produkcyjnych.

Profesor Jari Larkiola z Uniwersytetu w Oulu komentuje projekt w następujący sposób:

Istnieje wiele źródeł i materiałów dotyczących kontroli produkcji i zarządzania obciążeniem w oparciu o metodologię Lean. W nauczaniu chcieliśmy jednak przyjąć bardziej konkretne podejście, wykorzystując oprogramowanie ASPROVA APS, które jest szeroko stosowane w przemyśle. Dzięki temu studenci mają bardziej przejrzysty obraz tego, jak różne funkcje i ich zależności mogą być połączone w efektywne środowisko produkcyjne. Dzięki projektowi GREEF będziemy mogli również zbudować rzeczywiste środowisko pilotażowe dla warsztatów uniwersyteckich, które będzie wykorzystywane przede wszystkim w procesie nauczania.

Jesteśmy dumni z tego, że nasze rozwiązania stają się częścią rozwoju procesów nauczania i prowadzonych badań oraz z tego, że wprowadzamy nowe narzędzia i metodologie do przemysłu produkcyjnego.

Więcej informacji na temat XPRIMER.MES >>>>

 

 

Przeczytaj również