eq system na spotkaniu warsztatowym „Zarządzanie produkcją”

Dnia 22 marca odbyło się spotkania warsztatowe „Zarządzanie produkcją” organizowane przez klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.

Jednym z prowadzących spotkanie był ekspert eq system Tomasz Jeleń, który przedstawił możliwości planowania czasu pracy oparte na zaawansowanych algorytmach uwzględniających indywidualne uwarunkowania biznesowe.

Zaawansowane algorytmy planujące grafiki pracy w XPRIMER.WFA umożliwiają definiowanie scenariuszy i strategii zawierających dowolną ilość kroków planistycznych. Jedną z istotnych korzyści planowania czasu pracy opartego na zaawansowanych algorytmach jest realizacja celów, osiągana między innymi dzięki zapewnieniu odpowiedniej obsady z odpowiednimi kompetencjami, w odpowiednim miejscu i czasie do realizacji zadań. Więcej na temat planowania grafików pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych w artykule Tomasza Jelenia „Jak szybko i sprawnie planować czas pracy na produkcji”.

Dziękujemy wszystkim obecnym za aktywność i zaangażowanie podczas warsztatów, a klastrowi SA&AM za zaproszenie!

Przeczytaj również