system ERP, system MES i xprimer w Enitra

Enitra stawia na rozwój. Kontynuacja współpracy z eq system technology

Enitra Sp. z o.o. została założona w Wałbrzychu, w 1996 r. W przyszłym roku będzie świętować okrągłą rocznicę – 25-lecie istnienia firmy. Jest producentem i dystrybutorem taśm transporterowych, pasów napędowych oraz dodatkowych elementów napędu i transportu. Poszerzające się z roku na rok portfolio produktów, czterokrotne zwiększenie powierzchni produkcyjnej i magazynowej w ostatnich kilkunastu latach, jak również wzrost zatrudnienia i stale rosnący rynek odbiorców to tylko niektóre czynniki świadczące o konsekwentnym rozwoju i umacnianiu pozycji rynkowej firmy.

Początki współpracy Enitra i eq system technology sięgają 2011 roku. Wtedy, po przeprowadzonej analizie, rozpoczęło się wdrożenie systemu ERP, ze szczególnym uwzględnieniem procesów obsługi klienta i zarządzania personelem.

Enitra nie tylko doskonali swoją organizację, między innymi poprzez utrzymywanie systemów zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015 oraz zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14000:2015. Dba też o rozwój rozwiązań informatycznych wspierających jakość, o czym może świadczyć późniejsze wdrożenie systemu klasy MES w procesie ewidencji produkcji, dostarczonego przez eq system technology.

Tym razem przyszła kolej na zmiany technologiczne i przebudowę systemu zintegrowanego w zakresie kluczowych procesów obsługi klienta i obiegu dokumentów. W tym celu wykorzystany został XPRIMER –  platforma komunikacyjna do zarządzania procesami biznesowymi. Zwiększenie efektywności pracowników i doskonalenie jakości obsługi klienta to cele, które przyświecają projektowi. „Zastosowanie nowocześniejszej technologii nie ma być celem samym w sobie. Chcemy przy okazji udoskonalić nasze procesy ofertowania, realizacji dostaw i obsługi posprzedażowej. Liczymy, że XPRIMER będzie bazą dalszej cyfryzacji procesów naszej firmy, przynajmniej przez 10 lat” – powiedział Tadeusz Ratajczyk, Prezes Zarządu Enitra Sp. z o.o.

Przeczytaj również