XPRIMER.TKW

TKW (Techniczny Koszt Wytworzenia) jest odpowiednikiem angielskiego TMC (Total Manufacturing Cost). To narzędzie umożliwiające wyznaczenie technicznych kosztów wytworzenia produktu. Umożliwia konfigurowanie formuł obliczających na podstawie technologii wytworzenia produktu/półproduktu, uwzględniając m. in. stawki godzinowe dla zasobów, warianty cen materiałów i surowców oraz narzuty. Użytkownik ma możliwość wpływania na algorytm wyliczenia technicznego kosztu wytworzenia poprzez tworzenie własnych metod obliczeniowych, definicję narzutów czy uwzględnianiu zmiennych.

XPRIMER.TKW umożliwia:

  • szacowanie kosztów technicznych
  • przeliczanie różnych wersji kosztów (z uwzględnieniem wielu zmiennych)
  • podpięcie wstępnego kosztorysu pod ofertę wewnętrzną
  • tworzenie kalkulacji jedno lub wielopoziomowej
  • definiowanie narzutów do kalkulacji
  • definiowanie szablonów kalkulacji uwzględniającej parametry oraz narzuty
  • samodzielne tworzenie metod obliczeniowych lub wykorzystanie już istniejących.

techniczny koszt wytworzenia

Zaufali nam

Umów bezpłatną
konsultację

kontakt
    Klikając przycisk WYŚLIJ pod formularzem, udostępniasz nam swoje dane osobowe, które będziemy przetwarzać w granicach, na które pozwalają przepisy prawa. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności.