XPRIMER.TKW

TKW (Techniczny Koszt Wytworzenia) jest odpowiednikiem angielskiego TMC (Total Manufacturing Cost). To narzędzie umożliwiające wyznaczenie technicznych kosztów wytworzenia produktu. Umożliwia konfigurowanie formuł obliczających na podstawie technologii wytworzenia produktu/półproduktu, uwzględniając m. in. stawki godzinowe dla zasobów, warianty cen materiałów i surowców oraz narzuty. Użytkownik ma możliwość wpływania na algorytm wyliczenia technicznego kosztu wytworzenia poprzez tworzenie własnych metod obliczeniowych, definicję narzutów czy uwzględnianiu zmiennych.

XPRIMER.TKW umożliwia:

To może jeszcze Cię interesować: