XPRIMER.HCM

XPRIMER HCM jest systemem wspierającym i doskonalącym procesy związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim (m.in. rekrutacją, szkoleniami, rozwojem pracowników, ocenami pracowniczymi oraz działaniami motywacyjnymi). Z jego pomocą w pełni wykorzystasz potencjał swojego zespołu, zarówno aktualnego, jak i przyszłego.Więcej informacji na stronie dedykowanej rozwiązaniom dla HR:

xprimer WFM

Jakie korzyści możesz osiągnąć?


skrócenie czasu
procesu rekrutacji o 56%


usprawnienie procesu
onboardingu nowych pracownikow


podniesienie efektywności i jakości
ocen pracowniczych


usprawnienie procesu
komunikacji z pracownikami


redukcja kosztów
administracyjnych
o ponad 37%

Zarządzanie kompetencjami – dopasuj pracowników do stanowisk

Stworzysz macierze kompetencji i określisz jasną ścieżkę kariery poszczególnych pracowników. W systemie XPRIMER.HCM:

Szkolenia i rozwój – wykorzystuj potencjał swojego zespołu

Zaplanujesz rozwój swoich pracowników – ustalisz plan roczny szkoleń oraz ich budżet. Wnioskuj o szkolenia ręcznie lub zautomatyzuj cały proces. Pozwól pracownikom zgłaszać indywidualne zapotrzebowania w tym temacie. Szkolenia możesz powiązać ze ścieżką kariery oraz kompletacjami i stanowiskami.

Rekrutacja i planowanie zatrudnienia

W platformie do zarządzania procesem rekrutacji XPRIMER.HCM  precyzyjnie odzwierciedlisz strukturę organizacyjną firmy. Dzięki temu bardzo szybko określisz:

Zbieraj dane, porównuj CV kandydatów i kontaktuj się z nimi bezpośrednio przez system. XPRIMER.HCM integruje się również z dowolnymi portalami rekrutacyjnymi.

Oceny pracownicze – buduj ankiety dopasowane do kultury organizacyjnej

Buduj ankiety bez żadnych ograniczeń i analizuj ich wyniki. Porównuj samoocenę pracowników z oceną wystawioną przez przełożonych. Wyłaniaj liderów i motywuj tych, którzy tego potrzebują. Zaplanuj proces ocen pracowniczych, w taki sposób, aby wynikały z niego wnioski do ciągłego doskonalenia organizacji. Badaj satysfakcję pracowników, pytaj ich o opinię w dowolnym zakresie (anonimowo lub nie).

Sprawna komunikacja dzięki portalowi pracowniczemu

Portal pracowniczy to przede wszystkim komfort dla pracowników i mniej czasu poświęcanego na prace administracyjne przez dział HR. Pracownik ma wgląd do: