XPRIMER.ECM

XPRIMER.ECM to moduł odpowiedzialny za efektywny obieg dokumentów w firmie oraz workflow. Z jego pomocą odzwierciedlisz wszystkie procesy wewnętrzne, określisz ścieżkę przepływu dokumentów, wskażesz osoby odpowiedzialne za realizację konkretnych zadań oraz będziesz świadomie sterował obiegiem informacji w całej firmie. Dzięki XPRIMER.ECM wiesz dokładnie, gdzie spowolnił proces i dlaczego.

Jakie korzyści możesz osiągnąć?


skrócenie czasu obiegu
dokumentów o 36%


redukcja kosztów
związanych z drukowaniem
dokumentów


ograniczenie problemów
związanych z zaginięciem
dokumentów o blisko 97%


skrócenie czasu wyszukiwania
dokumentów o 83%


zwiększenie wydajności procesu
o ponad 23%

Elektroniczny obieg dokumentów

Wszystkie procesy wewnętrzne zostaną odzwierciedlone bezpośrednio w systemie. Dzięki temu:

Rejestr spraw – sprawniejsza identyfikacja dokumentów

Bardzo szybko zidentyfikujesz dokumenty o różnym formacie, spływające z różnych źródeł dzięki:

Zarządzanie archiwum fizycznym i elektronicznym

Zawsze będziesz wiedział, gdzie znajduje się dokument, którego szukasz – niezależnie od tego, czy potrzebujesz jego wersji elektronicznej czy fizycznej. Nadzoruj obieg konkretnych dokumentów, ich wypożyczenia oraz niszczenia.

Analiza efektywności procesów

Dzięki statystykom dotyczącym przebiegu poszczególnych procesów będziesz wiedział:

W razie potrzeby zbudujesz wielowymiarowe analizy w postaci tabel przestawnych lub wykresów.

Bezpieczeństwo gromadzenia i przechowywania danych

Nie musisz martwić się bezpieczeństwem przechowywania i gromadzenia danych oraz wewnętrzną polityką przekazywania wiedzy. XPRIMER posiada rozbudowane możliwości nadawania uprawnień oraz dostępu do konkretnych informacji. Zapewnia również zgodność z RODO dzięki wbudowanym mechanizmom anonimizacji danych i dostępu do nich.