Układanka, która przynosi efekty w Grupie TREFL SA

Szczegółowa analiza sytuacji wyjściowej jeszcze przed rozpoczęciem projektu umożliwia przede wszystkim jedno – zderzenie oczekiwań klienta i jego pomysłów na ich realizację z tym, czego faktyczne potrzebuje. W eq system zawsze zaczynamy od przygotowania precyzyjnej koncepcji usprawnień i wskazania miejsc, w których zmiana będzie miała wpływ na funkcjonowanie całej firmy. System ma idealnie odzwierciedlać strukturę organizacyjną firmy. Ma pasować do stylu pracy poszczególnych osób. Ma być na tyle intuicyjny, żeby każdy pracownik z łatwością przestawił się na pracę z jego wykorzystaniem.

Grupa TREFL SA postanowiła usprawnić procesy zarządzania produkcją i zdecydowała się na współpracę z eq system oraz wdrożenie i dopasowanie do swoich potrzeb dwóch rozwiązań – Asprovy APS oraz Opery MES. Dlaczego firma TREFL zdecydowała się na współpracę ze specjalistami eq system i zaproponowane przez nas narzędzia? Zachęcamy do przeczytania tego, co sam klient sądzi o tych rozwiązaniach i współpracy z nami.

Co skłoniło Państwa do poszukiwania rozwiązań klasy APS i MES? 

Jan Iwanowicz, Dyrektor Produkcji (TREFL SA): Do poszukiwania nowego rozwiązania skłonił nas przede wszystkim zmieniający się rynek, który jest coraz bardziej konkurencyjny i wymagający. Współcześnie zarządzanie produkcją to niezwykle kompleksowy proces, który coraz częściej opiera się na nowych technologiach, a tym samym na automatyzacji.

Pozycja lidera w branży zabawek stawia przed nami określone wymagania, a stale zwiększająca się liczba zleceń produkcyjnych oraz nakładające się na to coraz krótsze terminy realizacji przyczyniły się do podjęcia przez nas decyzji o konieczności usprawnienia procesów zarządzania produkcją. Skracanie czasów realizacji zleceń i przezbrojeń, podnoszenie efektywności wykorzystania maszyn, monitorowanie zleceń produkcyjnych na bieżąco oraz podejmowanie właściwych decyzji w czasie rzeczywistym stały się dla nas priorytetem i koniecznością.

Co przeważyło o wyborze systemów Asprova APS i Opera MES?

J.I.: Kilka lat szukaliśmy rozwiązań, które byłyby dla nas odpowiednie. Oczekiwaliśmy systemu, który w sposób kompleksowy odpowie na nasze potrzeby, zautomatyzuje wymagane obszary, usprawni konkretne procesy. Zależało nam na produktach, które w sposób możliwie łatwy uda się zintegrować z zaimplementowanymi już przez nas systemami IT. Rozwiązania eq system Asprova APS oraz Opera MES są gotowymi systemami do implementacji w obszarze naszej firmy.

Dodatkowym atutem, wynikającym z podjęcia współpracy było wsparcie specjalistów eq system w integracji Asprovy APS z aktualnymi systemami, z jakimi aktualnie współpracujemy w obszarze produkcji.

Jak ocenia Pan dotychczasową współpracę z eq system?

J.I.: Dotychczasowa współpraca przebiega w partnerskiej atmosferze. Jesteśmy z niej zadowoleni i liczymy na to, że będzie taka aż do zakończenia projektu. Najważniejsze, że czujemy wsparcie we wdrożeniu i liczymy, że po przebyciu wspólnej drogi związanej z wprowadzeniem Asprovy APS i Opery MES będziemy nadal współpracować w zakresie doskonalenia funkcjonowania systemów. Argumentem, który przemawia za systemami Asprova APS i Opera MES jest ich uniwersalny charakter, który po wdrożeniu może być modyfikowany przez każdego użytkownika. Liczymy na ciągłe wsparcie i zaangażowanie konsultantów, które pozwoli na to, aby proces wdrożenia przebiegał zgodnie z harmonogramem i zakończył się sukcesem.

Zakładane korzyści:

  • Szczegółowe planowanie zdarzeń na wydziałach produkcyjnych uwzględniające kryteria optymalizacji.
  • Poprawa wiarygodności danych ewidencjonowanych w ramach realizowanych procesów produkcyjnych.
  • Minimalizacja poziomu zapasów magazynowych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego stopnia dostępności wyrobów gotowych.
  • Poprawa terminowości realizowanych zleceń.
  • Optymalizacja wykorzystania zasobów dzięki analizie stopnia obciążenia zasobów produkcyjnych (maszynowych, ludzkich).
  • Tworzenia analiz symulacyjnych planu produkcji wspomagających proces podejmowania decyzji w krótkim i długim horyzoncie czasowym.
  • Uzyskanie pełnej transparentności i kontroli nad realizowanymi zleceniami.
  • Rejestracja dostępności pracowników na stanowisku, przyczyn przestojów maszyn, rzeczywistych zużyć surowców/półproduktów oraz śledzenie genealogii produktu (traceability).
  • Rejestracja ilości sztuk dobrych/złych z podaniem przyczyny wady oraz wprowadzenie możliwości generowania raportów/zestawień z ilością zarejestrowanych odpadów półproduktów/wyrobów gotowych.

Nie mamy żadnych wątpliwości, że projekt oparty na ścisłej współpracy przyniesie wszystkie z zakładanych korzyści i już wkrótce będziemy mogli informować o jego efektach.

Przeczytaj również