AI w systemie XPRIMER

Sztuczna inteligencja w XPRIMER

Oficjalnie możemy się pochwalić – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przyznało nam dofinansowanie na projekt badawczo-rozwojowy Opracowanie innowacyjnego w skali międzynarodowej, adaptacyjnego systemu informatycznego do zarządzania procesami z obszarów produkcji i HR, bazującego na mechanizmach maszynowego uczenia oraz sztucznej inteligencji. Skrócona nazwa projektu to Sztuczna inteligencja w XPRIMER.

XPRIMER w świecie AI

Przedmiotem projektu Sztuczna inteligencja w XPRIMER (w skrócie SIX) jest praca użytkowników w systemach informatycznych. Składa się z dwóch głównych elementów – serii badań nad zachowaniem użytkowników i procesu zbudowania adaptacyjnego interfejsu, który poprzez mechanizmy uczenia maszynowego, będzie dostosowywał się do zdiagnozowanych potrzeb. Wdrożone rozwiązanie będzie częścią platformy XPRIMER. Posłuży do automatyzacji, optymalizacji i docelowej predykcji, i działań użytkowników.

Sztuczna inteligencja w XPRIMER – etapy projektu

Projekt będzie realizowany w kilku etapach. Pierwszy z nich zakłada opracowanie profili użytkowników, posiadających cechy rozpoznawalne przez system, które zostaną zebrane w trakcie obserwacji i badań u klientów. W drugim etapie ustandaryzujemy główne interakcje człowieka z interfejsem, np. w ramach procesu wystawiania wniosków.

W konsekwencji powstanie lista standardowych interakcji, które będą mogły zostać poddane dalszym optymalizacjom. Na ich podstawie opracujemy założenia dla nowego interfejsu.

Etap trzeci to projektowanie adaptacyjnego interfejsu i mechanizmów uczących się, opartych na opracowanych interakcjach i cechach person. Działania skoncentrują się na dwóch obszarach: interfejsie, który zostanie zbudowany od nowa, oraz na przetwarzaniu danych, w przypadku których mechanizmy będą przewidywać preferowany styl pracy użytkownika.

Kolejne trzy etapy to, odpowiednio, start testowy w EQ, start testowy na danych klienta i start produkcyjny w EQ całościowego rozwiązania. Istnieje realna szansa, że w krótkim czasie nastąpi też uruchomienie produkcyjne u wybranych klientów, gdyż zakończenie projektu jest zaplanowane na okres pracy nad wersją 6.0.

SIX pozwoli nam na:

  • Redukcję kosztów administracji – cały back-office wspierany przez zoptymalizowany system, który uczy się na pracy użytkowników będzie pracował wydajniej
  • Wskazanie braków kompetencji wśród użytkowników systemu dzięki mechanizmom analityki uczenia maszynowego
  • Znaczące skrócenie czasu wprowadzania danych za sprawą choćby najmniejszej predykcji
  • Większą efektywność użytkowników w realizowanych procesach zarządczych z tytułu pracy na dopasowanych pod nich systemach
  • Obniżenie łącznego kosztu wdrożenia u klienta i wsparcia rozwiązania IT m.in. dzięki możliwości jego samoadaptacji (według zbieranych danych).

Prace nad projektem zaczynamy wraz z wejściem całej firmy w proces developmentu wersji 5.0. Wkrótce ogłosimy kolejne informacje odnośnie składu całego projektu, jak i prac, które będą realizowane w poszczególnych etapach.

Przeczytaj również