Raźniej w duecie czyli Asprova APS i Opera MES w firmie produkcyjnej SSC

Firma SSC zdecydowała się na nowe oprogramowanie, aby móc precyzyjnie planować produkcję, a co za tym idzie realizować wszystkie zamówienia na czas. Jak w przypadku większości naszych klientów okazało się, że wprowadzenie pewnych zmian niesie za sobą nie tylko pojedyncze korzyści, ale także szereg – często niespodziewanych – usprawnień, które powodują, że firma funkcjonuje lepiej, szybciej, optymalniej, a co za tym idzie, efektywniej. W spółce SSC wdrożyliśmy dwa, wzajemnie uzupełniające się systemy – Asprova APS oraz Opera MES. To narzędzia, które pozwalają nie tylko zaplanować i monitorować, ale przede wszystkim zoptymalizować produkcję i dostosować ją do technologicznych założeń i celów firmy.

SSC to firma, której specyfika opiera się na dużej liczbie indywidualnych zamówień produkcyjnych. Dzięki systemom Asprova APS oraz Opera MES zwiększyliśmy terminowość zamówień, poprawiliśmy organizację naszej pracy, skróciliśmy czas produkcji, a także jesteśmy w stanie precyzyjnie analizować wydajność naszych zasobów produkcyjnych. Ważnym elementem naszej współpracy z firmą eq system jest także to, że obydwa systemy mają duży potencjał rozwojowy – można je dostosować do specyficznych procesów zachodzących u nas, są intuicyjne w obsłudze i można je zintegrować z innymi systemami. Staliśmy się bardziej wiarygodni w oczach klientów – z łatwością możemy przewidywać terminy realizacji zamówień, a także szybciej definiować źródło ewentualnych opóźnień” – komentuje Andrzej Ziarko, Prezes spółki SSC.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘTE KORZYŚCI:

  • Dostęp do informacji o terminowości realizacji zamówień klientów, dzięki synchronizacji operacji w procesie produkcyjnym,
  • Optymalizacja poziomu stanów magazynowych, dzięki bieżącemu monitorowaniu wykorzystania poszczególnych surowców,
  • Udoskonalenie procesu planowania produkcji oraz poprawa jego efektywności, dzięki kontroli postępów w realizacji poszczególnych operacji,
  • Skrócenie cyklu produkcyjnego, dzięki analizie wydajności zasobów produkcyjnych jakim są maszyny i pracownicy,
  • Skrócenie czasu planowania produkcji, dzięki swobodnemu dostępowi do informacji na temat bieżącego stanu produkcji,
  • Przejrzystość terminu realizacji zamówień, dzięki możliwości analizy czynników opóźniających produkcję,
  • Poprawa jakości rejestracji produkcji, dzięki wykorzystaniu informacji o statusie pracy operatorów,
  • Wykorzystanie informacji o datach w procesie zakupowym, dzięki odpowiedniemu planowaniu i określeniu partii dostaw,
  • Kontrola stanów magazynowych, dzięki możliwości bilansowania potrzeb produkcyjno-zakupowych.

Przeczytaj również