Precyzja w zarządzaniu produkcją w spółce Grupy Apator

Należąca do Grupy Apator spółka Apator Telemetria to obecnie wiodący polski producent systemów i urządzeń do zdalnego odczytu i konfiguracji wodomierzy, ciepłomierzy, podzielników ciepła, a także liczników energii elektrycznej i gazomierzy. Firma projektuje i rozwija ofertę produktów, będących innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu IoT (Internetu Rzeczy), które służą do pomiarów, zliczania i rejestracji danych. Poza projektowaniem i wytwarzaniem urządzeń pomiarowych oraz całych systemów telemetrycznych, spółka Apator Telemetria świadczy także usługi w zakresie produkcji kontraktowej, produkując wyroby elektroniczne na indywidualne zamówienie.

– Widzimy duży wzrost popytu na urządzenia pomiarowe i specjalistyczną aparaturę dla energetyki. Ostatnio notujemy wzrosty sprzedaży nie tylko w zakresie nakładek radiowych do wodomierzy, ale także liczników smart do pomiaru energii elektrycznej i gazu. Stale zwiększamy swoje zdolności produkcyjne, które już w tej chwili stawiają nas na pozycji polskiego lidera w tym zakresie – wskazują zarządzający spółką Apator Telemetria sp. z o.o.

Plany rozwojowe spółki związane są m.in. z automatyzacją procesu planowania i ewidencjonowania produkcji. Właśnie w tym zakresie firma Apator Telemetria rozpoczęła współpracę z eq system. Decyzja o współpracy została poprzedzona serią spotkań z ekspertami eq system, opracowaniem koncepcji oraz wizytami referencyjnymi u klientów, których eq system wspiera w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych.

Głównymi celami biznesowymi, zdefiniowanymi na początku współpracy są:

 • uzyskanie szczegółowych informacji służących do poprawnego wyliczenia kosztów produkcji,
 • usprawnienie rejestracji danych z przebiegu produkcji,
 • usprawnienie procesów planowania (w tym zwiększenie precyzji planów), także w przypadku zachodzących zmian,
 • zminimalizowanie błędów ludzkich, m.in. poprzez wyeliminowanie ręcznie wypisywanych kart pracy oraz tworzenia planów produkcji i ewidencji technologii w arkuszach kalkulacyjnych.

 

Zespół eq system zaproponował rozwiązanie polegające na implementacji systemu ASPROVA APS (który wykorzystywany będzie do generowania dwóch rodzajów planów produkcyjnych: długoterminowego oraz operacyjnego planu krótkoterminowego) oraz platformy XPRIMER z obszaru MOM (Manufacturing Operations Management) z modułami XPRIMER.MES (do ewidencji i rejestracji zdarzeń produkcyjnych i okołoprodukcyjnych), XPRIMER.TCW (do zarządzania technologiami) oraz XPRIMER.WM (do ewidencji przepływów materiałowych, będących wynikami realizacji procesów produkcji), a także zintegrowanie ich z systemami obecnie użytkowanymi w firmie Apator Telemetria. Każde z narzędzi IT składających się na zintegrowany system informatyczny będzie pełniło określoną rolę w procesie planowania oraz ewidencji produkcji oraz bilansowania materiałowego, a automatyczny przepływ danych pomiędzy poszczególnymi modułami odbywać się będzie bez ingerencji pracowników.

Ewidencja zdarzeń produkcyjnych realizowana będzie przy wykorzystaniu terminali produkcyjnych – mobilnych lub terminali stacjonarnych rozlokowanych na terenie wydziałów produkcyjnych. Na terminalach udostępniona zostanie aplikacja pozwalająca rejestrować czynności w sposób maksymalnie uproszczony, dzięki czemu nie będzie przysparzać problemów technicznych osobom odpowiedzialnym za wprowadzanie danych.

Wśród spodziewanych efektów wdrożenia wskazywane jest:

 • skrócenie czasu i ograniczenie kosztów związanych z tworzeniem i obsługą planów produkcyjnych,
 • uruchomienie mechanizmów pełnego bilansowania materiałowego,
 • bieżąca kontrola terminowości realizacji zleceń produkcyjnych oraz stanu procesów związanych z produkcją,
 • szczegółowa wiedza na temat dostępności pracowników do realizacji zadań produkcyjnych,
 • zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych,
 • zmniejszenie buforów magazynowych,
 • zapewnienie wysokiej terminowości i elastyczności dostaw.

 

– Przedstawiona analiza przedwdrożeniowa przekonała nas do kompleksowego podejścia do zarządzania produkcją, prezentowanego przez zespół eq system, które uwzględnia objęcie wszystkich kluczowych obszarów jednym zintegrowanym systemem informatycznym. Wierzę, że wspólnie uda nam się osiągnąć zakładane korzyści – dodaje Krystian Iwanicki, Dyrektor ds. Operacyjnych, Apator Telemetria sp. z o.o.

 

 

 

Przeczytaj również