Jak przygotować się do koncepcji Przemysłu 4.0 przy niewystarczającej ilości danych

W ramach projektu „My Cyfrowi” organizowanego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing 15 września 2021 przedstawiciele firmy eq system wzięli udział w spotkaniu dotyczącym wykorzystania danych i algorytmów w sprawnym zarządzanie firmą. Spotkanie miało formę warsztatów łączących prezentację studiów przypadku oraz wdrażanych rozwiązań z dyskusją i wymianą spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami.

Jednym z przewijających się wątków był stopień przygotowania polskich przedsiębiorstw z branży przemysłowej do koncepcji Przemysłu 4.0, która w znaczący sposób redefiniuje podejście do biznesu, w tym zapewnienia właściwego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami biznesowymi firmy. Co do jednego uczestnicy spotkania nie mieli żadnych wątpliwości – Czwarta Rewolucja Przemysłowa, Industry 4.0, to koncepcja, która dzieje się tu i teraz.

Ekspert eq system z działu analiz biznesowych, Artur Głodek, podczas swojego wystąpienia postawił tezę, że – mimo iż wiele obecnie mówi się o Przemyśle 4.0 – to podstawowym problemem, z którym borykają się firmy jest wciąż brak dostępu do podstawowych danych, na których mogą bazować podczas procesów digitalizacji. Przedstawił przypadek jednego z klientów, u którego brak właśnie tych podstawowych danych mógł się okazać barierą przed wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi do planowania procesów produkcyjnych. Jednak zastosowanie zaawansowanego systemu MES, gromadzącego dane z poszczególnych procesów produkcyjnych oraz wykorzystanie technologii wzorcowych umożliwiło sprawne wdrożenie systemu do planowania produkcji Asprova APS i szybkie uzyskanie efektów ekonomicznych, poprzez automatyzację i usprawnienie logistyki produkcyjnej. Przykład wdrożenia, omawiany podczas warsztatów przez Artura udowadnia, że łącząc odpowiednie podejście i doświadczenie partnera, osiągamy spodziewane rezultaty nawet przy stosunkowo niskim nakładzie pracy.

Wystąpienie Artura Głodka podczas spotkania „My Cyfrowi”

Chcesz dowiedzieć się więcej o wdrożeniu systemu Asprova APS przy ograniczonej ilości danych? Przeczytaj studium przypadku na temat zarządzania produkcją w firmie Torf Corporation.

Masz podobny problem w Twojej organizacji? Skontaktuj się z nami.

Przeczytaj również