Najważniejsze zagadnienia webinarium:

  • Planowanie obsady na produkcji
  • Narzędzia do planowania i harmonogramowania produkcji a planowanie obsady
  • Narzędzia wspierające procesy zarządzania pracownikami produkcyjnymi
  • Automatyczne planowanie grafików pracy

Prowadzący

Tomasz Jeleń

ekspert

Absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego. Od 25 lat związany z systemami informatycznymi dla HR. Współpracę z firmą eq system rozpoczął w 2003 roku. Pełnił w niej funkcje konsultanta ds. wdrożeń, kierownika projektu, menadżera produktu XPRIMER® w części dotyczącej funkcjonalności dla HR.

Obecnie – ekspert w zakresie wykorzystania systemów informatycznych do planowania, ewidencji i rozliczania czasu pracy. Podczas wieloletniej pracy zawodowej zdobył doświadczenie, które aktualnie wykorzystuje w doskonaleniu procesów biznesowych u klientów. Uczestniczył w setkach rozmów o problemach i potrzebach klientów, tworząc na ich podstawie koncepcje dedykowanych rozwiązań.