Strauss Cafe

Strauss Cafe, jeden z największych polskich producentów kawy i jeden z największych jej dystrybutorów, wdrożył system APS Asprova w obszarze planowania i harmonogramowania produkcji. System APS stał się tym samym centrum zarządzania produkcją i logistyką w przedsiębiorstwie.

Branża:

spożywcza

Obszary:

planowanie i harmonogramowanie produkcji

Wybrany system:

Asprova APS

Liczba operacji w planie produkcyjnym

5 K

Cele wdrożeniowe

Zwiększenie precyzji terminów realizacji zamówień wraz z natychmiastową identyfikacją odchylenia od planu.

Poprawa wydajności produkcji.

Ustabilizowanie tempa pracy na produkcji.

Uwzględnienie informacji o dostępności zasobów w planach produkcyjnych.

Efekty współpracy

Wzrost wskaźnika OTIF do prawie 100%.

Wzrost efektywności wykorzystania parku maszynowego (wskaźnik OEE wzrósł z 50% do 84%).

Ujednolicenie taktu w całym cyklu produkcyjnym.

Zmniejszenie liczby przestojów.

Zmniejszenie zapasów opakowań oraz materiałów wykończeniowych o ponad 20%.

Większa elastyczność procesu produkcyjnego.

Przemysław Woroch

plant manager
Strauss Cafe Poland sp. z o.o.

ASPROVA APS jest narzędziem wspierającym podejmowanie operacyjnych i strategicznych decyzji zarządczych. Otwiera wiele możliwości optymalizacji kosztów produkcji, elastycznego reagowania na potrzeby Klientów.

ASPROVA APS wspiera nowoczesną i efektywną komunikację w strukturze operacyjnej. Wymusza wręcz drożność kanałów komunikacji, jak i jakość dostarczanych danych – począwszy od struktur sprzedaży, poprzez obsługę Klienta, dział zakupów, fabrykę, na logistyce wewnętrznej i dystrybucji kończąc.

Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy eq system i firmy Strauss Cafe? 

Pobierz pełne case study.