Danwood S.A.

Danwood S.A. jest jednym z czołowych europejskich dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej w standardzie „pod klucz”. W ciągu 25 lat działalności, firma zbudowała ponad 13 tys. domów dla indywidualnych klientów. 

Rosnąca ilość zleceń i specyfika działalności wymagały narzędzia, które byłoby w stanie szczegółowo zaplanować cały proces produkcji. Danwood zdecydował się na współpracę z firmą eq system, której powierzono przygotowanie koncepcji informatyzacji procesu sterowania produkcją. By sprostać celom biznesowym i wymogom klienta, zdecydowano się na wdrożenie nowej infrastruktury informatycznej, bazującej na systemie ASPROVA APS oraz systemie klasy MES.

Branża:

budowlana

Obszar biznesowy:

planowanie i harmonogramowanie produkcji

Wybrany system:

ASPROVA APS, OPERA MES

Liczba operacji w planie produkcyjnym:

do 5 K

Cele wdrożeniowe

Skrócenie czasów realizacji zamówień.

Zmniejszenie produkcji w toku, przy zachowaniu terminowości i harmonogramów ustalonych z odbiorcami.

Zautomatyzowanie i przyśpieszenie obiegu informacji.

Możliwość planowania operacyjnego i długoterminowego.

Efekty współpracy

Wzrost produktywności firmy.

Skrócenie czasu potrzebnego na stworzenie planu i harmonogramu produkcji.

Poprawa elastyczności planowania poprzez możliwość wprowadzenia szybkiej zmiany planu w przypadku pojawienia się nieprzewidywanych zdarzeń.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego.

Bartłomiej Żak
Dyrektor Produkcji Danwood S.A.

Dlaczego wybraliśmy firmę eq system do wdrożenia rozwiązań IT?
Przede wszystkim z powodu właściwej analizy przedwdrożeniowej i szerokiego spojrzenia na procesy biznesowe, jakie zaprezentowali konsultanci eq system.

Chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy eq system i firmy Danwood? 

Pobierz pełne case study.