Danwood S.A.

Danwood S.A. är en av Europas ledande leverantörer av prefabricerade timmerstomme nyckelfärdiga hus. Under 25 års verksamhet har företaget levererat mer än 13 000 hus till kunder.

Det växande antalet beställningar och verksamhetens specifika karaktär krävde ett verktyg som skulle kunna planera hela produktionsprocessen i detalj. Danwood bestämde sig för att arbeta med eq-system som fick i uppdrag att utarbeta ett koncept för digitalisering av produktionsstyrningsprocessen. För att möta affärsmålen och kundkraven beslutades att implementera en ny IT-infrastruktur baserad på ASPROVA APS och MES.

Industri

Konstruktion

Projektets omfattning:

produktionsplanering och schemaläggning

Valt system:

ASPROVA APS, OPERA MES

Antal operationer i produktionsplanen:

upp till 5 K

Implementeringsmål

Förkortar leveranstider för beställningar.

Minskar pågående arbeten med bibehållen aktualitet och scheman överenskomna med kunder.

Automatisera och påskynda dataflödet.

Skapa möjlighet till verksamhets- och långsiktig planering.

Resultat av samarbetet

Företagets produktivitetstillväxt.

Att minska tiden som krävs för att förbereda en produktionsplan och tidsplan.

Bättre planeringsflexibilitet, då planen snabbt kan ändras vid oväntade händelser.

Höjd IT-säkerhetsnivå.

Bartłomiej Żak

Produktionsdirektör, Danwood S.A.

Varför valde vi eq system leverantör av systemlösningar? En noggrann och detaljerad analysfas samt en professionell övergripande förståelse för de affärsprocesser som liknar systemkonsulter kunde presentera.

Vill du veta mer om samarbetet mellan eq system och Danwood?

Ladda ner hela case-study.