Projekt unijny

TYTUŁ PROJEKTU: Opracowanie innowacyjnego w skali międzynarodowej, adaptacyjnego systemu informatycznego do zarządzania procesami z obszarów produkcji i HR, bazującego na mechanizmach maszynowego uczenia oraz sztucznej inteligencji.

Projekt  współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

BENEFICJENT: EQ SYSTEM TECHNOLOGY SP. Z O. O.

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: UDA-RPSL.01.02.00-24-0463/19-004

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 094 891,97 PLN,  w tym planowane całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą 6 060 529,97 PLN.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4 195 716,20 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   2020-07-01 – 2022-06-30

KRÓTKI OPIS PROJEKTU: Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali międzynarodowej systemu informatycznego do wsparcia zarządzania procesami produkcji oraz procesami HR w przedsiębiorstwach. Beneficjent zamierza oprzeć budowę nowego systemu na mechanizmach maszynowego uczenia oraz sztucznej inteligencji. Zastosowanie takich metod do stałej analizy pracy użytkowników pozwoli na stworzenie systemu IT, który będzie w stanie samodzielnie automatyzować i optymalizować czynności realizowane przez użytkowników. Przyjęte przez Beneficjenta  założenia projektowe zakładają opracowanie inteligentnego systemu informatycznego z wykorzystaniem tzw. adaptacyjnych person wraz z zastosowaniem metod automatycznej adaptacji i doboru person przez system, zmapowanych adaptacyjnych interakcji mogących uwzględniać dewiacje ścieżki projektu, algorytmów sztucznej inteligencji optymalizujących pracę systemu na poziomie pojedynczego użytkownika.

Osoba kontaktowa w ramach projektu: Elwira Balin

Kontakt: +48 602 280 189

 

Projekt unijny

Konsultacja z ekspertem

Skontaktuj się z nami i zamów bezpłatną konsultację z naszym ekspertem. Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej postaramy się poznać Twoje potrzeby i odpowiedzieć na wszystkie pytania.