Cztery wyróżnienia dla eq system technology

Instytut Europejskiego Biznesu już od 13 lat analizuje wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw i banków, klasyfikując na ich podstawie najdynamiczniej i najefektywniej rozwijające się firmy w Polsce. eq system technology trafiło do zaszczytnego grona laureatów i zdobyło wyróżnienia w aż czterech rankingach!

Instytut Europejskiego Biznesu zweryfikował na początku lutego 2019 roku wyniki finansowe ponad 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw. W gronie wyróżnionych znalazła się także spółka eq system technology, która na postawie wiarygodnych danych finansowych, została wyróżniona w czterech konkursach:

  1. w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018
  2. w XI edycji Konkursu Efektywna 2018
  3. w VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018
  4. w XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018

Gepardy Biznesu to nagroda, która powędrowała w nasze ręce w oparciu o dane wynikające ze średniej z dynamik przychodów ze sprzedaży i z zysku netto w latach 2015-2016. Wartość ta w przypadku naszej firmy wyniosła 561,2%. Wyróżnienie Efektywna 2018 oraz Mocna Firma Godna Zaufania przyznawane są za wypadkową średniego stosunku zysku netto do przychodów ze sprzedaży w latach 2015 i 2016, gdzie osiągnęliśmy wynik 5,2 procenta. Z kolei wartość rynkowa eq system technology została oszacowana w marcu 2017 roku na 20 milionów złotych, co zapewniło nam tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2018. Wszystkie nagrody zostały przyznane naszej firmie w kategorii „branża informatyczna” i oczywiście z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasz wyspecjalizowany zespół, który jest podstawą dynamicznego rozwoju.   

Wszystkie nagrody przyznawane są przez Instytut Europejskiego Biznesu, który powstał w 2005 roku w Warszawie i zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw i eksportu. Przez cały okres swojej działalności dokładnie przeanalizował wyniki finansowe ponad 80 tysięcy firm. Wyróżnienia te mają na celu pomóc firmom wyróżnić się wśród konkurencji, zwiększyć wiarygodność przedsiębiorstwa, wzbudzić zaufanie, a także szacunek.

Gala wręczenia wszystkich nagród odbędzie się 10 maja 2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas VII Kongresu Nowoczesnej Gospodarki.

Przeczytaj również